Quan tâm đến các tiêu chí khó đạt trong xây dựng NTM

(Baonghean.vn) - Chiều 22/8, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Đô Lương về tình hình xây dựng NTM và thực hiện các cơ chế chính sách cho nông nghiệp do HĐND tỉnh ban hành. Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì.
 
Đến thời điểm này, 32/32 xã trong toàn huyện đã tiến hành công bố và cắm mốc quy hoạch NTM. Huyện cũng đã phê duyệt và chỉ đạo triển khai đề án xây dựng NTM gắn với đẩy mạnh quá trình đô thị hóa giai đoạn 2010 – 2015 và những năm tiếp theo quy mô cấp huyện và đề án xây dựng NTM cho cấp xã gắn với đề án phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân nông thôn. Bên cạnh đó, huyện cũng đã tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng các hạ tầng thiết yếu, gồm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương, trường học, trạm xá, điện, nhà văn hóa, chỉnh trang đồng ruộng… Tổng nguồn thực hiện đạt gần 510 tỷ đồng, trong đó nguồn do dân đóng góp là hơn 98 tỷ đồng; ủng hộ từ các doanh nghiệp trên địa bàn là 27 tỷ đồng.Quang cảnh cuộc làm việc.

Kết quả, sau 2 năm thực hiện NTM, các tiêu chí cơ bản đều tăng ở từng địa phương. 100% xã đạt tiêu chí quy hoạch; 5 xã đạt 10 - 15 tiêu chí; 13 xã đạt 6 – 9 tiêu chí; 12 xã có 4 – 5 tiêu chí; 2 xã đạt được 2 tiêu chí. Tuy nhiên, có những tiêu chí về giao thông nông thôn; nước sạch, vệ sinh môi trường; cơ sở văn hóa; trường học… rất khó đạt. Ở một số địa phương mới  chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa quan tâm đến nâng cao thu nhập của người dân – vấn đề cốt lõi của NTM chưa được quan tâm.
 
Về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, hiện tại trên địa bàn Đô lương có 11 mục được hỗ trợ bao gồm lúa, ngô, lạc, chăn nuôi bò, lợn, thủy sản. Tổng số tiền được hỗ trợ trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 là hơn 3,3 tỷ đồng.
 
Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Võ Viết Thanh đề nghị huyện Đô Lương tiếp tục nỗ lực, phấn đấu cao hơn nữa để đạt thêm các tiêu chí NTM, nhất là quan tâm đến các tiêu chí khó. Đồng thời ghi nhận những băn khoăn, đề xuất của huyện trên cơ sở đó sẽ báo cáo với tỉnh tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh để đẩy nhanh tiến độ NTM mới và xây dựng các cơ chế chính sách nông nghiệp có trọng tâm trên cơ sở các nhóm trọng điểm cây, con của tỉnh.


Minh Chi