Quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu

(Baonghean.vn) - Sáng (25/4), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2014 để nghe và cho ý kiến về một số đề án quan trọng. 
 
Tham dự phiên họp có các đồng chí Thái Văn Hằng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thanh Điền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Viết Hồng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại buổi họp
Các thành viên dự họp nghe và thống nhất với nội dung Đề án xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu thuộc lĩnh vực hạ tầng đô thị giai đoạn 2014-2020  trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu Sở Xây dựng rà soát bổ sung các hạng mục vào đề án để đảm bảo sự đồng bộ hạ tầng đô thị. Cần phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể các ngành địa phương, đơn vị chú trọng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị tỉnh Nghệ An hiện đại, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh, nhằm tạo động lực phát triển đô thị và phát triển vùng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng.
 
Đối với Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp, kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến  của các đại biểu, hoàn thiện đề án để trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.
 
Về Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Nghệ An và Đề án huy động các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới do Sở Nông nghiệp và PTNT trình bày, đồng chí Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: Việc thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo tinh thần NQ 26, đồng ý với việc thành lập Khu nông nghiệp Công nghệ cao tại huyện Nghĩa Đàn. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT cần xây dựng các phương án mô hình quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao; hoàn thiện đề án trình BTV Tỉnh ủy.
 
 
Thanh Lê