Quán triệt các NĐ của CP về thi hành Luật Đất đai năm 2013

(Baonghean.vn) - Sáng 21/6, tại thành phố Vinh, Sở Tài nguyên – Môi trường tổ chức hội nghị quán triệt các Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật đất đai năm 2013.

Tham gia hội nghị có lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Tài nguyên – Môi trường; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; cán bộ phòng Tài nguyên – Môi trường và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. Đồng chí  Bùi Sỹ Dũng – Vụ phó Vụ Chính sách – Pháp chế, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên – Môi trường trực tiếp truyền đạt các nghị định.

Quang cảnh hội nghị

Luật đất đai năm 2013 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 29/11/2013 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2014, gồm 14 chương, 212 điều. Luật Đất đai năm 2013 đã thể hiện được tính thực tiễn thi hành Luật đất đai năm 2003, trên cơ sở nghiên cứu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp; đặc biệt đã thể chế hóa đầy đủ quan điểm, định hướng đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và thể hiện hiện được ý chí, nguyện vọng của đa số tầng lớp nhân dân.

Để Luật Đất đai sớm đi vào cuộc sống, tác động sâu rộng đến chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường của đất nước, Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP về giá đất; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Đồng chí Bùi Sỹ Dũng trực tiếp truyền đạt các Nghị định của Chính phủ thi hành Luật đất đai năm 2013.
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Sỹ Dũng truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật đất đai năm 2013. Trong đó nhấn mạnh về quy định thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan thực hiện chức trách nhiệm vụ liên quan đến đất đai; về nguyên tắc quy hoạch, sử dụng đất phải đảm bảo với quy hoạch ngành, lĩnh vực; đảm bảo liên kết quy hoạch đặc thù của từng địa phương và sự liên kết vùng, đảm bảo sự phát triển bền vững. Công tác quản lý đất đai phụ thuộc vào kế hoạch sử dụng đất đai hàng năm đã được xây dựng. Những quy định chung về việc đăng ký cấp quyền sử dụng đất và tài sản trên đất và các trường hợp cụ thể, chứng nhận tài sản trên đất.... Hội nghị cũng sẽ dành thời gian để giải đáp những ý kiến vướng mắc mà các đại biểu tham dự tập huấn còn băn khoăn hoặc muốn tìm hiểu.

Hội nghị diễn ra đến ngày mai (22/6)

Minh Chi