Quán triệt chuyên đề học và làm theo tấm gương đạo đức HCM

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4/2014, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị địa phương.
 
Quang cảnh hội nghị
 
Việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” năm 2014 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm theo 6 Điều Bác Hồ dạy CAND; đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đơn vị. Từ đó, mỗi CBCS phải hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trong đó, mỗi CBCS phải là người tiên phong, gương mẫu trong việc chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, xây dựng đơn vị, xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh nghệ An.
 
Mạnh Cường