Quán triệt, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 36 CT/TƯ về đại hội đảng

(Baonghean.vn)-  Sáng 23/10, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 36- CT/TƯ của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu được quán triệt Chỉ thị số 36- CT/TƯ ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp; triển khai Thông tri số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  “về Đại hội Đảng các cấp” và Kế hoạch số 73 về Đại hội cấp cơ sở và đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Thái Khắc Thư - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh phát biểu khai mạc

Đảng bộ khối doanh nghiệp Nghệ An có khoảng 5 ngàn đảng viên hiện đang sinh hoạt tại 137 tổ chức cơ sở đảng. Theo kế hoạch của Đảng ủy khối, đại hội chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở sẽ hoàn thành trong tháng 2-2015; đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ, chi bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4-2015 và hoàn thành trong tháng 6-2015, riêng các chi bộ cơ sở hoàn thành đại hội trong tháng 4-2015; các Đảng bộ cơ sở được chọn đại hội điểm sẽ được tiến hành trong tháng 3-2015; Đại hội đại biểu Đảng bộ khối sẽ được thực hiện trong tháng 8/2015.

Đại diện Đảng ủy khối quán triệt nội dung Chỉ thị 36
Các đại biểu tham dự hội nghị

Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tổ chức quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và  kế hoạch của Đảng ủy khối, xây dựng kế hoạch thực hiện bảo đảm đúng theo yêu cầu đề ra; lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng ở đơn vị, đồng thời đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm tốt công tác tư tưởng, phát động các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015./.

Thanh Lê

* Cũng trong sáng 23/10, Huyện ủy Thanh Chương tổ chức quán triệt Chỉ thị 36 – CT/TƯ của Bộ chính trị; Thông tri 11 – TT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thông tri 20 TT-HU của Ban Thường vụ Huyện ủy cho các đồng chí BCH Huyện ủy, ủy viên UBKT Huyện ủy và toàn thể đội ngũ cán bộ cốt cán cấp huyện và cơ sở để Hướng dẫn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 
Toàn cảnh hội nghị
Thời gian Đại hội đảng các cấp huyện Thanh Chương là: Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 15/3/2015; đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 15/6/2015. Đại hội Đảng bộ huyện dự kiến từ ngày 15 đến 30/8/2015./.
 
Võ Văn Hải
 
 
* Ngày 23/10, Đảng ủy Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Nghệ An tổ chức quán triệt Chỉ thị 36 của Bộ chính trị và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên cho cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ.
 
Đại biểu tham dự Hội nghị được quán triệt Chỉ thị 36 của Bộ chính trị; Thông tri số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương; Thông tri số 11 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn khác về triển khai Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; triển khai kế hoạch của Ban thường vụ Đảng ủy Phòng cháy và chữa cháy tỉnh về đại hội Đảng các cấp trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020. 
Toàn cảnh hội nghị
Trên cơ sở đó để tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả trong toàn lực lượng phòng cháy và chữa cháy Nghệ An.
 
Mạnh Cường