Quán triệt một số chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

(Baonghean.vn) - Chiều 14/9 tại thành phố Vinh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 170/2015/NQ - HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh và Quyết định số 43/QĐ - UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh quy định  một số chính sách DS - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh và triển khai các nội dung trọng tâm công tác DS - KHHGĐ trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện công tác DS – KHHGĐ tỉnh, lãnh đạo các UBND huyện, thành, thị và các Trung tâm DS – KHHGĐ trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong những năm qua, Tỉnh ta luôn quan tâm đến công tác dân số, coi công tác dân số là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Dù đã có những bước tiến quan trọng nhưng công tác DS – KHHGĐ vẫn chưa thực sự vững chắc, chưa đạt được mức sinh thay thế như mục tiêu đề ra. Quy mô dân số lớn (đứng thứ 4 cả nước); tổng tỷ suất sinh cao, nằm ở nhóm 10 tỉnh có mức sinh cao nhất cả nước. Tỷ lệ sinh và sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn cao, tỷ lệ mất cân bằng giới tính và già hóa dân số vẫn ở mức báo động đang là những thách thức lớn…

Đồng chí Bùi Đình Long - Giám đốc Sở Y tế quán triệt một số nội dung trọng tâm của Nghị quyết 170 HĐND tỉnh và Quyết định 43 của UBND tỉnh quy định một số chính sách DS – KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện các chính sách DS – KHHGĐ còn nhiều hạn chế: số người vi phạm chính sách DS – KHHGĐ những năm gần đây vẫn còn cao, đặc biệt là tình trạng cán bộ, đảng viên, giáo viên sinh con thứ 3 trở lên còn diễn ra ở nhiều địa phương, gây tác động tiêu cực đến phong trào vận động quần chúng nhân dân thực hiện chính sách DS – KHHGĐ. Việc xử lý vi phạm có nơi còn lúng túng, thiếu kịp thời, còn biểu hiện nể nang và thiếu tính răn đe… Vì vậy việc triển khai Nghị quyết 170 của HĐND tỉnh và Quyết định 43 của UBND tỉnh là rất cần thiết phù hợp với tình hình thực tế, nhiệm vụ công tác dân số kế hoạch hoá gia đình trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình triển khai một số nội dung trọng tâm của công tác DS – KHHGĐ trong thời gian tới.

Theo kế hoạch Nghị quyết 170 của HĐND tỉnh và Quyết định 43 của UBND tỉnh sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2016. Trong đó đáng chú ý là sẽ tăng mức khen thưởng với xã, phường, thị trấn không có người sinh con thứ 3 trở lên theo từng năm.  Cùng với đó, công tác xử lý vi phạm cũng có những sửa đổi tăng nặng, giảm nhẹ theo tình hình thực tế trong giai đoạn hiện nay. 

Toàn cảnh hội nghị.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương cần bám sát địa bàn, triển khai các hình thức tuyên truyền đến với từng hộ dân, để người dân hiểu hơn về ý nghĩa của chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình với sự phát triển của địa phương. Đặc biệt, để chính sách có thể đạt được mục tiêu đề ra, những người làm công tác dân số phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sát đúng, thiết thực và các giải pháp hữu hiệu để cụ thể hoá các quyết định, nhằm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả tại các ngành, địa phương. Sau hội nghị này, đề nghị các ban, ngành liên quan cần tiếp thu để chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra công tác DS – KHHGĐ trên địa bàn toàn tỉnh thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất.

                                                  Ngọc Anh