Quán triệt Nghị quyết 37 về công tác lý luận trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Sáng 11/3/2015, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết số 37 –NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”. Dự và chủ trì hội nghị điểm cầu Hà Nội có đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Trần Hồng Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Tham gia hội nghị còn có đại diện một số sở ban ngành, đại diện Thường trực, Ban Tuyên giáo và Trung tâm chính trị các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị
Đồng chí Đinh Thế Huynh trực tiếp giới thiệu Nghị quyết từ điểm cầu Hà Nội

Tại hội nghị, sau phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh – Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trực tiếp truyền đạt tinh thần Nghị quyết, trong đó bên cạnh việc nêu lên thực trạng công tác nghiên cứu lý luận, đồng chí nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ban hành Nghị quyết mới đối với công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay; quá trình thảo luận, xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình Ban chấp hành TW và Bộ Chính trị thông qua. Về cơ bản, Nghị quyết số 37 bao gồm 3 phần: đánh giá kết quả, thực trạng công tác nghiên cứu lý luận thời gian qua; phương châm, nhiệm vụ công tác lý luận và các hướng nghiên cứu chủ yếu từ nay đến năm 2030; các biện pháp chủ yếu để đẩy mạnh công tác lý luận từ nay đến năm 2030.

Đại diện Ban Tuyên giáo các sở, ngành và các huyện, thành thị dự hội nghị trực tuyến

Trên cơ sở tổng hợp, tiếp thu các ý kiến phát biểu của đại diện Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành và các đơn vị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của công tác nghiên cứu lý luận; đồng thời, giao nhiệm vụ cho các địa phương, đơn vị căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương để tiếp tục tổ chức nghiên cứu, triển khai, quán triệt Nghị quyết số 37 –NQ/TW tại các cơ quan, đơn vị mình./.

                                                                                          Tin, ảnh: Nguyễn Hải