Quán triệt quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Sáng 27/6, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện quyết định 217 về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy định việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 
 
Đối tượng tham dự là đội ngũ bí thư, trưởng các đoàn thể, báo cáo viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.
Toàn cảnh hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối CCQ tỉnh quán triệt, làm rõ tầm quan trọng, ý nghĩa, tác dụng và nội dung cơ bản của các quyết định. Trong đó nhấn mạnh, đây là những văn bản quan trọng nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội trong hoạt động giám sát, thực hiện phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời là cơ sở, điều kiện, công cụ quan trọng để MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình, phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đóng góp được nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường chỉ đạo, giao trách nhiệm cho bí thư các cấp ủy cơ sở triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình phụ trách. 
 
                                                            Tin,ảnh: Khánh Ly