Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6- BCH TƯ Đảng (Khóa XI)

(Baonghean.vn) – Sáng nay 16/1, Tỉnh ủy đã khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 - Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Dự hội nghị có đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, các huyện, thành, thị và đảng bộ trực thuộc.
 
Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 10 năm 2012, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6 và đã thông qua một số Nghị quyết, kết luận quan trọng về kinh tế - xã hội, xây dựng đảng. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hồng Châu nhấn mạnh các nội dung được quán triệt tại hội nghị lần này rất quan trọng, khó và nhạy cảm. Nhiều vấn đề đã có chủ trương, chính sách và được tiến hành từ nhiều năm nay, nhưng bên cạnh những kết quả đạt được còn không ít những hạn chế, yếu kém cần được tiếp tục thực hiện với những quyết sách mới nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.


 

 
                    Đồng chí Trần Hồng Châu phát biểu tại hội nghị 
                     
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, nắm vững nội dung, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, kế hoạch thực hiện của tỉnh để khi về địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt nghị quyết, xây dựng chương trình và kế hoạch thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cao và thiết thực.

Theo chương trình đề ra, hội nghị sẽ diễn ra trong một ngày rưỡi. Trong ngày 16/1, hội nghị sẽ nghe các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy báo cáo Kết luận 49 của BCH TW về tình hình KT-XH, tài chính ngân sách nhà nước năm 2012, kế hoạch năm 2013; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH Nghệ An năm 2012 và định hướng năm 2013. Báo cáo NQ số 20 của BCH TW về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Báo cáo kết luận số 50 của BCH TW về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Báo cáo Kết luận số 51 về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.


Tin: Thanh Lê; Ảnh:Sỹ Minh