Quay vòng nguồn quỹ đầu tư công trình cấp nước

(Baonghean) - Quỹ quay vòng đầu tư cấp nước và vệ sinh môi trường ở Nghệ An do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thực hiện là một trong những hoạt động tín dụng có hiệu quả và mang lại ý nghĩa thiết thực cho các hội viên phụ nữ nghèo vùng nông thôn.
Ông Nguyễn Ích Xuân - Cán bộ truyền thông Dự án Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn miền Trung (Trung tâm nước & vệ sinh môi trường nông thôn Nghệ An) cho biết: “Trên địa bàn tỉnh ta hiện đang triển khai Quỹ quay vòng cấp nước và vệ sinh môi trường bằng nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Tổ chức DANIDA (cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế Đan Mạch). Từ nguồn vốn này, có rất nhiều hộ nghèo là hội viên hội phụ nữ  được vay vốn đầu tư cải tạo, xây dựng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, góp phần quan trọng trong việc cải thiện điều kiện sống ở vùng nông thôn”. 
Thi công Nhà máy nước Cầu Giát (Quỳnh lưu). 	Ảnh: văn Trường
Thi công Nhà máy nước Cầu Giát (Quỳnh lưu). Ảnh: Văn Trường
Khởi đầu cho hoạt động của Quỹ tín dụng quay vòng của hội phụ nữ là dự án đầu tư cấp nước và vệ sinh môi trường do Tổ chức DANIDA hỗ trợ từ năm 2003 và các xã Tào Sơn, Lạng Sơn (Anh Sơn), Diễn Vạn, Diễn Thái (Diễn Châu), Kim Thành, Mỹ Thành (Yên Thành) được chọn làm điểm thực hiện. Qua trao đổi với bà  Trần Thị Âu - Chủ tịch Hội LHPN huyện Anh Sơn được biết, huyện là một trong những địa phương  triển khai sớm Quỹ quay vòng đầu tư cấp nước và vệ sinh môi trường, nên trong quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn.
Nguyên nhân là hội viên phụ nữ được hưởng lợi là những hộ thuộc diện nghèo, việc vay vốn để đầu tư vào lĩnh vực cải tạo, xây dựng công trình cấp nước, nhà vệ sinh thì hội viên chưa mặn mà tham gia. Bởi vậy, huyện đã thành lập Ban Truyền thông gồm các ngành liên quan, là cán bộ Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Y tế, Văn hóa, Đài Truyền hình… cùng Ban Quản lý quỹ tập trung vào công tác truyền thông, nâng cao ý thức của người dân và qua đó làm thay đổi hành vi trong việc thực hiện. Song song với việc tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên tiếp cận vốn, giải ngân nhanh, Hội Phụ nữ còn hướng dẫn cho hội viên lựa chọn các mô hình, kỹ thuật để lựa chọn đầu tư  phù hợp với điều kiện thực tế.
Từ những hoạt động thiết thực đó, Quỹ quay vòng đã có 211 hội viên vay vốn (cuối năm 2003) với số tiền là 300 triệu đồng, đầu tư xây dựng 151 công trình cấp nước và 91 công trình nhà vệ sinh. Nhờ phát huy tốt nguồn vốn của Quỹ quay vòng. Đến nay, sau hơn 11 năm đã nhân rộng lên 15 xã, thu hút 2.443 hội viên tham gia quỹ với số tiền quay vòng  hơn 8,1 tỷ đồng. Thông qua nguồn vốn đó, các hội viên đã đầu tư xây dựng 1.943 công trình cấp nước, 1.862 công trình nhà vệ sinh và nhờ chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nguồn vốn được hội viên đầu tư đúng mục đích, trả nợ đúng hạn. Hiện Anh Sơn được đánh giá là một trong những huyện thực hiện tốt dự án. 
Tại các huyện điểm như: Yên Thành  có 4.026 hộ vay hơn 8,9 tỷ đồng đầu tư xây dựng, nâng cấp 4.401 công trình; Diễn Châu có 3.291 hộ vay gần 8.414 triệu đồng xây dựng 3.224 công trình. Thành công từ các mô hình làm điểm, Tổ chức DANIDA tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn để nhân rộng Quỹ quay vòng đầu tư cấp nước và vệ sinh tại các huyện, thị trong tỉnh.
Bà Phạm Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội LHPN Quỳnh Lưu cho biết: “Từ cuối năm 2004, hội viên phụ nữ trong huyện đã được vay vốn của Tổ chức DANIDA (Đan Mạch) đầu tư xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh. Trước đây là huyện có địa bàn rộng, chị em có nhu cầu vay vốn lớn, nên Hội LHPN tỉnh đã tạo điều kiện mở rộng phạm vi hoạt động của Quỹ quay vòng cấp nước và vệ sinh môi trường tại 25 xã, nhưng sau khi chia tách huyện, Quỳnh Lưu còn lại 7 xã triển khai Quỹ quay vòng và để tiếp tục phát triển quỹ này, Hội LHPN huyện hướng nguồn vốn đầu tư vào những xã khó khăn, các xã vùng giáo nhằm mở rộng thêm nhiều hội viên được tiếp cận nguồn vốn. Trong quá trình triển khai, Hội LHPH huyện luôn tiến hành rà soát nguồn vốn để  quản lý và có các giải pháp xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc tại cơ sở. Cũng thông qua đó, giúp cho hội xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp hơn, đề xuất hỗ trợ nguồn vốn kịp thời hơn…Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, kiểm soát thì phần lớn nguồn vốn của quỹ được hội viên đầu tư đúng mục đích, sử dụng hiệu quả, trả nợ đúng hạn”.
Từ 6 xã của 3 huyện làm thí điểm về Quỹ quay vòng đầu tư cấp nước và vệ sinh môi trường, đến nay quỹ đã mở rộng đến 142 xã  ở 14 huyện, thị. Từ nguồn vốn gốc là hơn 12,2 tỷ đồng, sau hơn 11 năm hoạt động đã quay vòng lên đến con số hơn 54,4 tỷ đồng  và  đã hỗ trợ vốn cho 18.725 hội viên  đầu tư vốn xây dựng 15.635 công trình cấp nước (gồm giếng khoan, giếng đào, bể nước), xây dựng 8.793 công trình vệ sinh.
Đặc biệt, thông qua Quỹ quay vòng đầu tư công trình cấp nước và nhà vệ sinh của hội phụ nữ, tại 133 xã (của 14 huyện, thị) đã vận động chị em hội viên tham gia vào Tổ tiết kiệm để huy động nguồn vốn tại chỗ, góp phần hỗ trợ nguồn vốn cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, góp phần cải thiện điều kiện sống với lũy kế hơn 3,5 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn thực sự có ý nghĩa vì đã hỗ trợ cho nhiều hội viên đầu tư phát triển chăn nuôi, tạo thêm nguồn thu nhập…
Cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Tổ chức DANIDA, Nghệ An còn triển khai Dự án “Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn miền Trung” bằng vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á  (ADB) (thực hiện tại 6 tỉnh là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định) đầu tư tại Diễn Châu, Yên Thành xây dựng các nhà máy cấp nước sạch và hỗ trợ nguồn vốn hơn  5,5 tỷ đồng cho hội viện phụ nữ thực hiện Quỹ quay vòng đầu tư công trình cấp nước và vệ sinh môi trường. 
Quỹ quay vòng cấp nước và VSMT đều được Hội LHPN quản lý rất hiệu quả, trở thành một trong những “kênh” tín dụng thu hút được sự quan tâm, tham gia tích cực của rất nhiều hội viên hội phụ nữ. Bà Hoàng Thị Thanh Minh - Hội LHPN tỉnh cho biết: “Phần lớn các cơ sở thực hiện Quỹ quay vòng cấp nước và vệ sinh môi trường ở cách xa trung tâm huyện. Một số nơi triển khai ở vùng sâu, vùng xa, thu nhập của người dân còn thấp ảnh hưởng đến công tác vận động bà con vay vốn, hay trích một phần thu nhập vào đầu tư lĩnh vực này…
Thế nhưng, Quỹ quay vòng của Hội LHPN các cấp luôn được chính quyền địa phương và nhất là Trung tâm nước và VSMTNT quan tâm, hỗ trợ kịp thời, nên các hoạt động vay vốn của Quỹ quay vòng đã từng bước làm thay đổi nhận thức, hành vi của hội viên phụ nữ cũng như cộng đồng, tăng cường sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, góp phần cải thiện cuộc sống của người dân vùng nông thôn. Cũng trong quá trình thực hiện, Hội LHPN còn lồng ghép các chương trình, dự án nhằm đa dạng nguồn vốn hỗ trợ để mở rộng thêm nhiều hội viên vay vốn đầu tư xây dựng công trình…”.
Hoàng Vĩnh

tin mới

Tiếp tục mưa to đến hết ngày 28/9, cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối ở Nghệ An

Tiếp tục mưa to đến hết ngày 28/9, cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đã có mưa to đến rất to từ chiều qua đến ngày hôm nay (26/9) tại một số địa phương ở Nghệ An như Tp Vinh, TX Cửa Lò, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương... Dự báo trong 06 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.

Sen vàng

Vòng xuyến 'Sen vàng Phương Đông' tại thành phố Vinh sẽ được hoàn thiện trong ít ngày nữa

(Baonghean.vn) - Sáng 26/9, bông sen vàng - biểu tượng mới tại vòng xuyến Phương Đông đã được “trình làng” tại TP. Vinh. Bông sen khổng lồ này vừa là điểm nhấn tại nút giao thông quan trọng, vừa tượng trưng cho một thành Vinh tỏa sáng, nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống.

Mưa lớn gây ngập cục bộ ở Thanh Chương

Mưa lớn gây ngập cục bộ ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong đêm 25 và sáng ngày 26/9, trên địa bàn huyện Thanh Chương đã xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa đo được từ khoảng 150 - 170 mm; một số tuyến đường ở các xã, thị trấn bị ngập cục bộ.

Vùng cam Quỳ Hợp còn được chuyển sang trồng ngô sinh khối. Ảnh: Văn Trường

Vựa cam Quỳ Hợp giờ trồng bạt ngàn mía, ngô

(Baonghean.vn) - Một thời vùng cam huyện Quỳ Hợp từng được mệnh danh là thủ phủ của cam Vinh xứ Nghệ, là niềm tự hào của người dân địa phương. Nhiều hộ trở thành tỷ phú nhờ cây cam. Tuy nhiên, những năm qua, cam Quỳ Hợp đã lụi tàn, thay vào đó là bạt ngàn mía, ngô, chè.

Cụm trang trại đạt kỷ lục thế giới của Tập đoàn TH: Đòn bẩy cho phát triển nông nghiệp sạch Việt Nam

Cụm trang trại đạt kỷ lục thế giới của Tập đoàn TH: Đòn bẩy cho phát triển nông nghiệp sạch Việt Nam

(Baonghean.vn) - Các chuyên gia quốc tế nhận định, cụm trang trại bò sữa của TH đi vào hoạt động là bước đột phá trong ngành chăn nuôi Việt Nam. Trang trại không chỉ mang lại dòng sữa tươi sạch tiêu chuẩn quốc tế mà còn thúc đẩy nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ phát triển.

Cảng hàng không quốc tế Vinh thông báo lựa chọn đơn vị hợp tác kinh doanh mặt bằng kinh doanh

Cảng hàng không quốc tế Vinh thông báo lựa chọn đơn vị hợp tác kinh doanh mặt bằng kinh doanh ghế massage

(Baonghean.vn) - Cảng hàng không quốc tế Vinh thông báo gia hạn nhận hồ sơ đề xuất tham gia lựa chọn rộng rãi đơn vị hợp tác kinh doanh đối với mặt bằng kinh doanh ghế massage tại khu vực nhà ga hành khách quốc nội Cảng Hàng không quốc tế Vinh với các nội dung cụ thể sau đây:

Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị bất cập liên quan đến làm 'bìa đỏ', đường gom khi thi công cao tốc

Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị bất cập liên quan đến làm 'bìa đỏ', đường gom khi thi công cao tốc

(Baonghean.vn) - Sáng 25/9, tại xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV có cuộc tiếp xúc cử tri, kết hợp tiếp xúc chuyên đề trước kỳ họp thứ 6. Cử tri Hoàng Mai phản ánh nhiều nội dung liên quan xây dựng, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Doanh nghiệp thủy sản Nghệ An chưa mặn mà với vốn vay ưu đãi

Doanh nghiệp thủy sản Nghệ An chưa mặn mà với vốn vay ưu đãi

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, nguồn tín dụng lãi suất tốt dành cho các doanh nghiệp thủy sản nói riêng và lĩnh vực xuất khẩu nông sản nói chung khá dồi dào. Chương trình được kỳ vọng tạo đà bứt phá cho xuất khẩu những tháng cuối năm, tuy nhiên cho đến thời điểm này, doanh nghiệp không mặn mà.