Quê mình tháng Năm

Quê mình tháng Năm
 
Tháng Năm, trời bỗng trong xanh
Dòng sông mây trắng bồng bềnh lãng du
Vườn trưa rộn tiếng chim gù
Giục mùa vải chín ngọt lừ bên sông
Vàng tươi sắc nắng trên đồng
Theo chân lúa chín trĩu bông về làng
Đường thôn rơm rạ ngập tràn
Tiếng cười, tiếng nói râm ran bốn bề
Mơn man cơn gió mùa hè
Rải hương nếp mới làng quê thơm lừng...
 
Trương Quang Thứ