Quế Phong: 4350 cán bộ đảng viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Sáng 26/6, Huyện ủy Quế Phong đã có phiên họp báo cáo kết quả việc thực hiện chỉ thị 03 CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chủ trì cuộc họp có đồng chí Lữ Đình Thi – Bí thư Huyện ủy.
Toàn cảnh buổi họp
6 tháng đầu năm, huyện Quế Phong đã chú trọng đưa nội dung chuyên đề của Chỉ thị 03 vào các buổi sinh hoạt, chi bộ và các tổ chức chính tri – xã hội. Nâng cao công tác tuyên truyền, xây dựng các cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo bác. Chuyên đề về “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vũng mạnh”  được tổ chức học tập và triển khai  tới tận người dân. Chính vì thế, trong 6 tháng đầu năm toàn huyện đã có 4.350 cán bộ, đảng viên đăng ký “làm theo” Bác.  Tập trung vào các cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc gần gũi với quần chúng nhân dân trong đơn vị và nơi cư trú. Chú trọng vào giáo dục đạo đức lối sống cho các thế hệ trẻ từ đó làm tiền đề để việc “làm theo” trở thành hành động cụ thể đó là giúp dân làm đường giao thông nông thôn, giúp đỡ đoàn viên nghèo phát triển kinh tế... 
 
Trong thời gian tới, huyện Quế Phong sẽ tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các nội dung của chỉ thị 03 CT/TW. Từ đó đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên. Nêu gương các cán bộ chủ chốt, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT – VH – XH của huyện Quế Phong.
 
Thúy Hằng
Đài TH Quế Phong