Quế Phong: Bầu bổ sung các chức danh thuộc HĐND huyện

(Baonghean.vn)- Chiều ngày 28/9/2015 Hội đồng nhân dân huyện Quế Phong khóa XVII, kỳ họp thứ 12 tổ chức thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh vào Hội đồng nhân dân huyện.

Toàn cảnh ky hop

Theo đó Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét một số tờ trình miễn nhiệm đối với bà Hà Thị Tuyết, Phó chủ tịch HĐND huyện do chuyển sang nhiệm vụ là Chủ tịch mặt trận tổ quốc huyện. Miễn nhiệm ông Lô Văn Bảo, Phó ban kinh tế xã hội HĐND do nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định; miễn nhiệm ông Lưu Vân Hùng, chức vụ Ủy viên thường trực HĐND huyện khóa XVII để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của cấp ủy; miễn nhiệm chức danh Ủy viên ủy ban nhân dân huyện đối với ông Trịnh Xuân Dũng chuyển sang công tác chủ tịch Hội nông dân huyện Quế Phong.

Tặng hoa chúc mừng các vị đại biểu

Cũng trong kỳ họp này, HĐND huyện đã bầu bổ sung ông Lưu Vân Hùng vào vị trí Phó Chủ tịch HĐND huyện Quế Phong khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng thời xác nhận kết quả bầu bổ sung bà Hà Thị Tuyết trúng cử chức vụ Phó ban kinh tế xã hội – HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Lữ Văn Tiến, Trưởng phòng nông nghiệp  và phát triển nông thôn vào chức vụ Ủy viên ủy ban nhân dân huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2011- 2016./.

Vân Thanh

Đài TT-TH Quế Phong