Quế Phong: Đẩy nhanh tiến độ cấp GCN quyền sử dụng đất

(Baonghean.vn) - Sáng 15/7, UBND huyện Quế Phong đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 14 ngày 22/4/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tập trung chỉ đạo hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở  hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Quế Phong.Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã quán triệt,và triển khai các văn bản về việc tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như: Chỉ thị số 14 ngày 22/4/2013 của UBND tỉnh, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày của UBND huyện , Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy…

Hội nghị cũng đã giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2013 trên địa bàn huyện.


Ninh Tiến Anh (UBND huyện Quế Phong)