Quế Phong: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

(Baonghean.vn) - Ngày 19/2, Đảng bộ huyện Quế Phong tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của BCH Trung ương (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và bí thư, phó bí thư trực Đảng, chủ tịch các xã, thị trấn. Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì.
 
Toàn cảnh hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI)- Ảnh: Khắc Quang

Các đại biểu đã được nghiên cứu, học tập các nội dung cơ bản: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và định hướng năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; những nội dung cơ bản và điểm mới của bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013; triển khai Kế hoạch số 107 ngày 13/01/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

 
Sau Hội nghị, các tổ chức cơ sở Đảng về triển khai, quán triệt Nghị quyết tại đơn vị mình đến tận các chi bộ và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân./.
 
Lang Mạnh Hùng