Quế Phong học tập, quán triệt Nghị quyết TƯ 7 (Khóa XI)

(Baonghean.vn) - Sáng 7/8, Đảng bộ huyện Quế Phong tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TƯ Đảng (khóa XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn và bí thư, phó bí thư đảng ủy các xã, thị trấn.

Hội nghị được nghe đồng chí Hồ Mậu Thanh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quế Phong quán triệt chuyên đề: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới;Quang cảnh hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe các chuyên đề do các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Ban Tuyên giáo quán triệt như: Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và các Kết luận quan trọng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; Một số vấn đề cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020 và một số vấn đề quan trọng khác.

Thời gian tới, Quế Phong  sẽ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 7 BCH TƯ (khóa XI) sát thực, cụ thể. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác dân vận, xây dựng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong các cơ quan và các tầng lớp nhân dân; tích cực góp phần vào bảo vệ môi trường, tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu...


Ninh Tiến Anh