Quế Phong: Năm 2014, thi hành kỷ luật 27 đảng viên

(Baonghean.vn) - Ngày 31/12/2014 Đảng bộ huyện Quế Phong tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác xây dựng Đảng năm 2015.
 
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết.
 
Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2014, kết quả đạt được: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GTGT) đạt 7,13%, thu nhập bình quân đầu người tăng 8,7%, đạt 10,4 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 38%. Kết nạp 228 đảng viên, trong đó có 01 đảng viên công giáo; đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 82 đảng viên; thực hiện nghiêm kỷ luật Đảng, thi hành kỷ luật 27 đảng viên (khiển trách 17 đảng viên, cảnh cáo 05 đảng viên, khai trừ 05 đảng viên).
 
Tại Hội nghị, Đảng bộ huyện đã tặng Giấy khen cho 05 Đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu năm 2014; 16 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 03 năm liền và 28 đảng viên đủ tư cách hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ năm 2014. Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến tham gia góp ý bổ sung vào mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015.
 
Lang Mạnh Hùng
(UBMTTQ huyện Quế Phong)