Quế Phong nỗ lực bảo tồn nghề truyền thống

(Baonghean.vn)- Ngày 21 và 22/7, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Quế Phong tổ chức hội thảo xây dựng nhóm nghề cho hội phụ nữ 14 xã thị trấn của huyện.

Tại đây, đại biểu đã được nghe về quy trình thành lập mô hình nhóm nghề, Hợp tác xã;  trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của mô hình nhóm nghề, tổ hợp tác, Hợp tác xã; phổ biến luật hợp tác xã Việt Nam; chia sẻ thuận lợi khó khăn về thực trạng mô hình nhóm nghề, tổ hợp tác, hợp tác xã hiện nay tại các địa phương...

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ Thái ở Quế Phong. Ảnh minh họa

Chương trình hội thảo sẽ giúp cho phụ nữ cơ sở nắm được kiến thức cơ bản về xây dựng, thành lập các mô hình mới trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Xây dựng được các mô hình về nhóm nghề, tạo sự liên kết để tạo thành sợ ổn định về nguyên liệu, đầu ra cho sản phẩm của nghề. Tạo thu nhập ổn định cho chị em phụ nữ trong nhóm nghề.

Quế Phong là huyện miền núi có trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số, và đây cũng là cái nôi của nhiều làng nghề thủ công truyền thống như Dệt thổ cẩm, mây tre đan….. Tuy nhiên trải qua thời gian, nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc đã bị mai một dần. Trong những năm qua, huyện Quế Phong đang nỗ lực khôi phục, phát triển các nghề truyền thống. 

Vân Thanh – Bảo Trung