Quế Phong: Phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng

09/02/2015 16:56

(Baonghean.vn) - Sáng 9/2, huyện Quế Phong tổ chức tổng kết hoạt động báo cáo viên và tuyên truyền miệng năm 2014.

Cá nhân được  tặng khen có thành tích trong công tác báo cáo viên và tuyên truyền miệng trên địa   bàn huyện./.
Khen thưởng các cá nhân có thành tích

Năm 2014, ban Tuyên giáo huyện ủy đã tham mưu cho các cấp ủy, hướng dẫn các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng đến tận toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan chức năng, các đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh, của huyện đến với nhân dân. Đối với địa bàn miền núi như huyện Quế Phong thông tin chậm được cập nhật, giao thông cách trở, trình độ dân trí còn hạn chế, việc cập nhật, định hướng thông tin để cổ vũ các phong trào hành động cách mạng tới tận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân là rất quan trọng.

Qua kiểm tra, khảo sát, tất cả 47 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc đều đã tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết đến báo cáo viên, tuyên truyền miệng. Sau khi tiếp thu ở cấp huyện, các chuyên đề được báo cáo viên triển khai lồng ghép vào nội dung giao ban của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo định kỳ mỗi tháng 1 lần với các hình thức như lồng ghép vào các buổi họp, giao ban định kỳ và sinh hoạt chi bộ. Qua một năm hoạt động, đã có 5 cá nhân được tặng giấy khen có thành tích trong công tác báo cáo viên và tuyên truyền miệng trên địa bàn.

Kim Liêng - Đài Quế Phong

Quế Phong: Phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO