Quế Phong: Tập trung nguồn lực để phát triển toàn diện

(Baonghean) - Năm 2013, huyện Quế Phong tròn 50 năm thành lập, đây là dấu mốc quan trọng để huyện vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành mục tiêu đề ra. Kết quả kinh tế của Quế Phong tiếp tục tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người được cải thiện, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành đúng định hướng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn huyện đạt 27%, trong đó, nông - lâm - ngư nghiệp tăng 4,16%, công nghiệp TTCN tăng 9,33%, dịch vụ tăng 10,71%; thu nhập bình quân đầu người tăng 8,9%, đạt 9,22 triệu đồng/người/năm; tỷ trọng cơ cấu kinh tế ngành nông - lâm - ngư nghiệp giảm từ 50,2% xuống còn 47,5%, ngành công nghiệp TTCN và dịch vụ tăng từ 49,8% lên 52,5%.
 
 
Sản xuất lương thực đã có sự chuyển biến tích cực, diện tích gieo cấy lúa nước cả năm đạt 4.394 ha, sản lượng lương thực đạt 22.974 tấn. Sản xuất màu, cây rau đậu và cây công nghiệp duy trì ổn định. Các loại cây công nghiệp được nhân rộng như: mía, lạc, chanh leo, dưa rẫy đặc sản. Đặc biệt, huyện đã tiến hành mở rộng vùng trồng mía nguyên liệu ra các xã Châu Kim, Tri Lễ; làm mô hình và mở rộng diện tích trồng chanh leo tại xã Tri Lễ, Nậm Nhoóng, Nậm Giải... Chăn nuôi được đầu tư đúng hướng, đã tập trung đầu tư hỗ trợ giống bò, lợn, cá cho nhân dân phát triển chăn nuôi; đồng thời triển khai nuôi cá lồng bè và thả cá tại hồ thủy điện Hủa Na, xây dựng mới mô hình nuôi tắc kè tại xã Thông Thụ,... Nhờ vậy, tổng đàn bò tăng 1,5%, lợn tăng 6,5%, dê tăng 71,6% so năm 2012.
 
Thu hoạch chanh leo ở Tri Lễ - Quế Phong.
 
Phát triển lâm nghiệp là một trong những thế mạnh của Quế Phong, công tác khoanh nuôi, bảo vệ, chăm sóc và trồng rừng được quan tâm thực hiện tốt. Huyện tập trung vào công tác kiểm soát, bảo vệ, phòng chống khai thác, vận chuyển và sử dụng lâm sản trái pháp luật, không để xảy ra cháy rừng, khoanh giao rẫy đúng quy định, diện tích trồng rừng mới tăng, trong đó tập trung trồng rừng cao su nguyên liệu. Tỷ lệ che phủ rừng là 76,3% diện tích tự nhiên.  Hiện nay, diện tích đất lâm nghiệp  trên địa bàn huyện được ngân sách nhà nước hỗ trợ là 55 nghìn ha với số vốn 7,8 tỷ đồng. Năm 2013, trồng mới được 450 ha rừng (vượt 12,5%KH), chăm sóc 2.000 ha rừng, khoanh nuôi bảo vệ hơn 143 nghìn ha rừng các loại.
 
Là huyện miền núi rẻo cao, việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gặp rất nhiều khó khăn nhưng Quế Phong đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, lồng ghép các nguồn lực, tổ chức thực hiện tốt quy hoạch, làm đường bê tông giao thông nông thôn, “dồn điền, đổi thửa”, cơ giới hóa nông nghiệp, đầu tư hỗ trợ nhân dân thực hiện phát triển sản xuất, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong hiến đất mở đường, đóng góp, huy động các nguồn lực... Trong xây dựng nông thôn mới, Quế Phong chọn 2 xã điểm là Quế Sơn và Mường Nọc và tập trung dồn điền, đổi thửa tại xã Tiền Phong. Huyện thực hiện tốt chính sách cơ giới hóa và hỗ trợ phát triển nông nghiệp từ nguồn cho vay từ Ngân hàng CSXH để mua 55 máy cày đa chức năng đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng.
 
Đối với lĩnh vực công nghiệp và TTCN, huyện chú trọng việc xây dựng và phát triển làng nghề, sản xuất vật liệu tại chỗ (đá, cát sỏi, gạch không nung), sơn hàn, sản xuất mộc dân dụng, đồ thủ công mỹ nghệ, sơ chế sản phẩm từ lâm sản phụ,... nhằm thu hút lao động, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Khu TTCN Na Khứu tiếp tục được nhà nước hỗ trợ đầu tư, đang thực hiện công tác GPMB và thi công hệ thống cấp điện. Cùng với hỗ trợ thiết bị dệt thổ cẩm, dây chuyền sản xuất gạch không nung, máy móc và xưởng chế biến tăm, hương, huyện phối hợp với trường dạy nghề tiếp tục đào tạo, thi và nâng cao tay nghề cho người lao động. Năm 2013, số lượng các hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tuy gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì và có bước tăng trưởng, hiện trên địa bàn có 60 doanh nghiệp (tăng 5 doanh nghiệp so với năm 2012); 16 HTX (tăng 5 HTX); 674 hộ KDCT (tăng 86 hộ).
 
Thời gian qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước cũng như các tổ chức trong và ngoài nước, Quế  Phong  thực hiện tốt công tác đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là đối với các công trình thuộc Chương trình 30a, Chương trình 135, các công trình kỷ niệm 50 năm ngày thành lập huyện… Các công trình được nhà thầu thi công xây dựng kịp thời, đảm bảo tiến độ và chất lượng, nhất là tại các công trình trọng điểm như: Bãi xử lý rác thải Thị trấn Kim Sơn, Nhà máy nước sạch thị trấn, hệ thống mương thoát nước Thị trấn Kim Sơn, Thủy lợi Truông Bành... Công tác nghiệm thu, thanh toán đảm bảo đủ khối lượng, đúng tiến độ.
 
Nhộn nhịp phố mới Thị trấn Kim Sơn.
 
Trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường, huyện đã thực hiện thống kê đất đai năm 2013 kịp thời theo quy định. Là huyện có nhiều tài nguyên, khoáng sản, trong thời gian qua, huyện quan tâm đến công tác quản lý nhà nước và đã tổ chức kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi đối tượng khai thác khoáng sản (vàng) trái phép trên địa bàn các xã Cắm Muộn và Quang Phong. Lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, lao động việc làm, thông tin, thể thao... có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, đảm bảo ổn định. Kết quả đó là nền tảng vững chắc để huyện Quế Phong kế thừa, phát huy và tiếp tục  phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.
 
Năm 2014, Quế Phong tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển ổn định, phấn đấu thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Để đạt được mục tiêu đó, huyện thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế mà trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công và sản xuất, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm, các sản phẩm chủ lực gắn với ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Phấn đấu kinh tế tăng trưởng (phần huyện quản lý) đạt 7,5-8,0%, tăng thu nhập bình quân đầu người và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tích cực, đúng định hướng; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính gắn với nâng cao trách nhiệm, năng lực cán bộ các cấp và chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động, tìm kiếm và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và nguồn vốn đầu tư.
 
Tạo điều kiện và quan tâm hỗ trợ cho doanh nghiệp, các hợp tác xã, các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn phát triển theo định hướng của huyện gắn với thu hút đầu tư và tăng thu ngân sách nhà nước. Tăng cường hướng dẫn thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục. Thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả các công trình, các nhiệm vụ đầu tư đã thực hiện để đôn đốc quyết toán dự án hoàn thành, trong đó ưu tiên bố trí vốn để các công trình chuyển tiếp hoàn thành sớm đưa vào khai thác, sử dụng; rà soát, đề nghị cho chủ trương và bố trí vốn đầu tư đối với những dự án thực sự cấp bách, cần thiết theo quy định của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó là thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các vấn đề bức xúc của xã hội để nâng cao chất lượng cuộc sống như: chính sách người có công, bảo trợ xã hội; các chính sách giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo; chính sách hỗ trợ về sản xuất và đời sống cho người nghèo; chính sách tín dụng an sinh xã hội...
 
Năm 2013 đã khép lại, năm mới 2014 hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp. Mừng Đảng quang vinh, mừng xuân đất nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quế Phong quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng quê hương Quế Phong ngày càng phát triển toàn diện.n
 
L.Đ.T