Quế Phong:

Quế Phong: Tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI

Quảng An (thực hiện)

(Baonghean) - Đồng chí Lữ Đình Thi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quế Phong trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

P.V: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn song huyện Quế Phong vẫn đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Xin đồng chí cho biết những  kết quả nổi bật của huyện trong nửa nhiệm kỳ qua?
Đồng chí Lữ Đình Thi: Nửa nhiệm kỳ qua, cùng với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh trong hỗ trợ, đầu tư phát triển kinh tế, huyện Quế Phong đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 với tinh thần quyết tâm cao, và đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Lãnh đạo huyện Quế Phong trao thưởng cho Công an huyện vì thành tích đấu tranh với tội phạm ma túy. Ảnh: Quang An
Lãnh đạo huyện Quế Phong trao thưởng cho Công an huyện vì thành tích đấu tranh với tội phạm ma túy. Ảnh: Quảng An

Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn bình quân đạt 7,28%/năm, trong đó tốc độ tăng trưởng do huyện quản lý đạt 7,47%/năm. Nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 1.800 tỷ đồng; từ đầu nhiệm kỳ đến nay tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 82,7 tỷ đồng (chỉ tiêu đến năm 2020 đạt 60-65 tỷ đồng/năm).

Cơ cấu kinh tế ngành tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng định hướng. Nông, lâm, ngư nghiệp có bước phát triển khá, chú trọng phát triển các sản phẩm mũi nhọn thành sản phẩm hàng hóa, có giá trị kinh tế cao, tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) toàn ngành do huyện quản lý đạt 917 tỷ đồng; cơ cấu nội ngành dịch chuyển tích cực, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm dần, ngành lâm nghiệp và thủy sản dần phát huy được tiềm năng, thế mạnh.

Xây dựng được nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao như: Lúa Japonica, rau an toàn, trồng nấm, chanh leo, lợn đen địa phương, vịt bầu, gà địa phương, các loại dược liệu quý như chè hoa vàng, đẳng sâm, sa nhân tím, bo bo… Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 238ha, trong đó nuôi trồng thủy sản lồng bè trên mặt hồ thủy điện, sông suối, các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao đang được quan tâm đầu tư, hỗ trợ; sản lượng đánh bắt thủy sản đạt 1.044 tấn các loại.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng, trồng rừng và chăm sóc rừng trồng, từng bước xã hội hóa nghề rừng, đảm bảo ổn định độ che phủ ở mức 75,6% vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 2,6%. 

Nuôi cá ở lòng hồ Thủy điện Hủa Na mang lại thu nhập cao cho người dân xã Đồng Văn. Ảnh: Quang An
Nuôi cá ở lòng hồ Thủy điện Hủa Na mang lại thu nhập cao cho người dân xã Đồng Văn. Ảnh: Quảng An

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực: Đến nay đã có 25 trường đạt chuẩn Quốc gia, dự kiến đến hết năm 2020 đạt 33/46 trường chuẩn Quốc gia. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe người dân được quan tâm. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chính sách đối với người có công. Công tác xóa đói, giảm nghèo thường xuyên được chú trọng.

Đã huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; tỷ lệ hộ nghèo từ 51,43% năm 2015 giảm xuống còn 39,45% năm 2017 (chỉ tiêu giảm 4-5%/năm). Đảm bảo vững chắc an ninh biên giới, an ninh nội địa, điều tra, triệt phá nhiều đường dây, tụ điểm và hàng trăm đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy đạt hiệu quả cao, được cấp trên khen thưởng, tuyên dương.

Giờ học ở trường Mần non Quế Sơn. Ảnh: Quang An
Giờ học ở trường Mần non Quế Sơn. Ảnh: Quảng An

P.V: Để đạt được những kết quả trên, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng rất quan trọng. Đồng chí có thể cho biết những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của huyện? 

Đồng chí Lữ Đình Thi: Trước hết, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng, tổ chức, chú trọng công tác dân vận, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy theo hướng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát với thực tiễn. 
Về công tác tư tưởng, gắn với quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đã tập trung chỉ đạo thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Qua đó, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc khắc phục hạn chế khuyết điểm, quyết tâm thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
Về công tác tổ chức, cán bộ, tiếp tục kiện toàn bộ máy các cấp và chấn chỉnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy. Thực hiện tốt các khâu quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; xây dựng đề án vị trí việc làm và thực hiện tinh giản bộ máy. Tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng đẩy mạnh phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới. Trong 2,5 năm, toàn huyện đã mở được 15 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 1.350 quần chúng ưu tú; thẩm định và đề nghị BTV Huyện ủy kết nạp 615 đảng viên, bằng 68,3% kế hoạch nhiệm kỳ.  
Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng thực hiện theo phương châm "kiểm tra có trọng điểm, giám sát phải mở rộng"; ngoài thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy, đã chú ý phát huy vai trò của các ban đảng, các đồng chí cấp ủy viên trong giám sát, đôn đốc cơ sở thực hiện nhiệm vụ. Gắn công tác kiểm tra, giám sát với xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật Đảng, qua đó chấn chỉnh và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng.

Chanh leo cho năng suất cao trên địa bàn Quế Phong. Ảnh: P.V
Chanh leo cho năng suất cao trên địa bàn Quế Phong. Ảnh:Quảng An

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chú trọng chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, chỉ đạo đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể theo hướng tập trung vận động nhân dân thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội trọng tâm, bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, củng cố khối đoàn kết toàn dân. Đặc biệt đẩy mạnh việc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, cán bộ, đoàn viên, hội viên nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Nhờ vậy, nhiều phong trào của nhân dân chuyển biến khá rõ, như: phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp, giải tỏa hành lang an toàn giao thông; nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc được giải quyết, không để xảy ra điểm nóng, ít đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

P.V: Trên cơ sở kết quả đạt được trong thời gian qua, định hướng nhiệm vụ trọng tâm của huyện nhà trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại là gì, thưa đồng chí?
Đồng chí Lữ Đình Thi: Bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI đã đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện định hướng lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nội ngành theo hướng khai thác lợi thế của huyện. Tập trung phát triển vùng chuyên canh sản xuất tập trung lớn, hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm, nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao. Đẩy mạnh thâm canh và áp dụng khoa học kỹ thuật, giống mới để tăng năng suất, sản lượng. Thực hiện tốt đề án phát triển chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản, cây dược liệu... Đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, gia trại gắn với bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại hai xã Quế Sơn, Mường Nọc về đích theo lộ trình. 
Mô hình trồng cỏ, kết hợp chăn nuôi đại gia súc được nhiều hộ dân ở xã Tiền Phong áp dụng. Ảnh: Quang An
Mô hình trồng cỏ, kết hợp chăn nuôi đại gia súc được nhiều hộ dân ở xã Tiền Phong áp dụng. Ảnh: Quảng An

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đề án trong giáo dục, nhất là Đề án “Nâng cao chất lượng toàn diện công tác giáo dục và đào tạo huyện Quế Phong giai đoạn 2015 - 2020”. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề. Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép…

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII). Tăng cường năng lực thực hành của hệ thống dân vận cơ sở và khả năng giải quyết, xử lý những vụ việc, những vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là vấn đề dân tộc, tôn giáo, quản lý đất đai; đẩy mạnh phong trào dân vận khéo. Tiếp tục đổi mới, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Tin mới

Kình ngư

Kình ngư

(Baonghean.vn) -  Những hình ảnh được ghi lại tại Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An năm 2022.
Lòng tham và sự tự trọng

Lòng tham và sự tự trọng

(Baonghean.vn) -   Xin được mở đầu bằng một câu chuyện liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Có thể nói chưa bao giờ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm lại được người người, nhà nhà quan tâm như hiện nay. Bởi những năm trở lại đây, ung thư và các bệnh nguy hiểm đã và đang treo lơ lửng trên đầu người dân Việt. Thành ngữ có câu “Họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào”. Nguồn gốc thực phẩm không rõ ràng, trôi nổi nhiều trên thị trường. Thế nhưng, ngay cả khi thực phẩm sạch được gắn mác an toàn từ những chuỗi cung ứng được xem là có thương hiệu, an toàn, bỗng chốc bị sụp đổ niềm tin, khi hàng loạt thông tin phanh phui rau sạch “giả” biến hình vào siêu thị.
Chính phủ giao hơn 147 nghìn tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Chính phủ giao hơn 147 nghìn tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng Chính phủ giao 147.138 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương của chương trình cho từng bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo tổng mức và cơ cấu ngành, lĩnh vực quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.
Người dân Hưng Trung, Hưng Nguyên tháo dỡ nhà bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc Nam

Nghệ An: Vì sao nhiều dự án tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm?

(Baonghean) - Theo Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ và để đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, từ đầu năm 2022, định kỳ hàng tháng và 10 ngày/lần, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả đôn đốc. Thế nhưng, tiến độ giải ngân đầu tư công trên địa bàn vẫn chậm so với yêu cầu đề ra.
Lễ hội Khàu Búa Sa: Lưu giữ nét văn hóa cổ của người Thái

Lễ hội Khàu Búa Sa: Lưu giữ nét văn hóa cổ của người Thái

(Baonghean.vn) -  Nằm trên thượng nguồn của lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn là nơi sinh sống của nhiều bản làng dân tộc Thái. Ngược dòng Nậm Nơn khoảng 15 phút đi thuyền, chúng tôi tìm đến bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý, nơi lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử, văn hóa truyền thống của người Thái cổ, trong đó có lễ hội Khàu Búa Sa.
Thông tin nổi bật ngày 24/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/9

(Baonghean.vn) - Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An; Tổng kết Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2022; Vướng địa giới hành chính, 19 hộ dân ở Nghệ An mòn mỏi chờ bìa đỏ; Sạt lở đường trên Quốc lộ 7A, đoạn qua dốc Chó... là những thông tin nổi bật ngày 24/9.
Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Thành đoàn Vinh phối hợp hiệu quả trong Chiến dịch tình nguyện hè 2022

Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Thành đoàn Vinh phối hợp hiệu quả trong Chiến dịch tình nguyện hè 2022

(Baonghean.vn) - Với 4 công trình thanh niên cấp huyện, 200 công trình thanh niên cấp cơ sở và nhiều hoạt động tình nguyện được tuổi trẻ Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh và thành phố Vinh phối hợp thực hiện đã tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022.
Xả lũ

Nhà máy Thủy điện Chi Khê sẽ xả lũ từ 20h ngày 24/9

(Baonghean.vn) - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh vừa nhận được thông báo của Nhà máy Thủy điện Chi Khê về việc vận hành xả lũ hồ chứa Nhà máy Thủy điện Chi Khê, xã Chi Khê, huyện Con Cuông.
Quốc lộ 7 đoạn qua dốc Chó, huyện Con Cuông sạt lở do mưa lớn

Quốc lộ 7 đoạn qua dốc Chó, huyện Con Cuông sạt lở do mưa lớn

(Baonghean.vn) - Hàng chục mét khối đất đá đã sạt lở xuống đường Quốc lộ 7, đoạn qua dốc Chó, bản Bòng, xã Lạng Khê (Con Cuông) dẫn đến ách tắc giao thông nhiều giờ liền. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đoạn dốc Chó, đơn vị quản lý giao thông ngoài việc sẵn sàng huy động máy móc, nhân lực để san gạt còn phối hợp với chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo, túc trực 24/24h không cho các phương tiện qua lại khi có tình huống nguy hiểm.