Quế Phong thu ngân sách hơn 515 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Các hoạt động thương mại, dịch vụ huyện Quế Phong trong những năm qua tiếp tục tăng trưởng. Trên địa bàn được đầu tư nhiều công trình phúc lợi, an sinh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động, đóng góp ngân sách nhà nước.

Năm 2015, tổng thu ngân sách nhà nước của huyện Quế Phong ước đạt 515,89 tỷ đồng, vượt dự toán được tỉnh và HĐND huyện giao 106 tỷ đạt 125,83%. Trong đó, thu trên địa bàn ước đạt hơn 27,7 tỷ đổng, bằng 136,9% so với dự toán.

Một góc Thị trấn Quế Phong.

Dự toán thu năm 2015, Quế Phong được giao trên 409 tỷ đồng, cao hơn so với năm trước 28,6%. Tuy nhiên, nhờ tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách của nhà nước, kinh tế tăng trưởng, cơ cấu ngành nghề phát triển đúng hướng nên kết quả thu ngân sách khá tích cực như: Thuế thu nhập cá nhân đạt 1,236 tỷ; thu phí và các khoản lệ phí trên 1 tỷ; thuế giá trị gia tăng gần 11 tỷ.

Quế Phong đã trích từ nguồn thu ngân sách để khắc phục hậu quả thiên tai.

Từ nguồn thu đó đã chi trên 502 tỷ đồng, trong đó chi cho lĩnh vực đầu tư phát triển gần 25 tỷ, chi thường xuyên đạt trên 477 tỷ đồng bằng 118% so với dự toán.

Huyện cũng đã chi 1,7 tỷ  đồng từ nguồn dự phòng để chi hỗ trợ nông dân mua thuốc BVTV, khắc phục hậu quả của bão lụt, lốc xoáy...

Thuý Hằng

(Đài Quế Phong)