Quế Phong: Tổ chức triển khai học tập văn bản pháp luật mới

(Baonghean.vn) - Ngày 13/5/2014, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (HĐPBGDPL) huyện Quế Phong tổ chức hội nghị triển khai, học tập các văn bản pháp luật mới.
 
Toàn cảnh hội nghị
Tham dự lãnh đạo các Phòng, ban, ngành, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; thành viên HĐPBGDPL cấp huyện; lãnh đạo UBND, Cán bộ tư pháp - Hộ tịch cấp xã. Hội nghị đã được tiếp thu những nội dung cơ bản và nững điểm mới của Hiến pháp năm 2013; Luật Hoà giải cơ sở; Luật giáo dục quốc phòng và an ninh. Sau hội nghị huyện đã triển khai kế hoạch, hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện tại cơ sở mình trong thời gian tới./.
 
Tin, ảnh Lang Mạnh Hùng