Quế Phong: Tổng kết công tác tuyển quân năm 2014

(Baonghean.vn) - Ngày 27/10/2014 huyện Quế Phong tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2015.

Hội nghị đã nghe Ban Chỉ huy quân sự huyện thông qua Quyết định kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện năm 2015; báo cáo kết quả công tác tuyển quân, giao quân năm 2014 và nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2015.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Năm 2014 tổng số thanh niên sơ tuyển cấp xã 357 người, phát lệnh khám tuyển tại huyện 178/180 (vắng có lý do 02), gọi lên đường nhập ngũ 60 người, đạt chỉ tiêu giao 100%. Làm tốt công tác hậu phương, đồng thời cũng kịp thời thăm hỏi đồng viên quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, các xã làm tốt điển hình Tiền Phong, Mường Nọc, Quế Sơn, Châu Kim, Đồng Văn. Dự kiến chỉ tiêu tuyển quân năm 2015 là 70 người; dự kiến chỉ tiêu sơ tuyển cấp xã 180 người /14 xã, thị trấn.

Tại Hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Quyết định tặng giấy khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2014.

Lang Mạnh Hùng (UBMTTQ huyện Quế Phong)