Quế Phong: Triển khai Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Ngày 22/5/2014 Đảng bộ huyện Quế Phong tổ chức triển khai, quán triệt Quyết định số 217 –QĐ/T.Ư, ngày 12/12/2013 kèm theo Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Chính trị - xã hội; Quyết định 218 – QĐ/T.Ư, ngày 12/12/2013 kèm theo Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cho cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở; trưởng, phó các đoàn thể, tổ chức xã hội thuộc thành viên của MTTQ Việt Nam huyện và cơ sở; cán bộ CNVC khối dân-chính-đảng cấp huyện.

Toàn cảnh Hội nghị của Đảng bộ huyện Quế Phong.

Hội nghị đã nghe những nội dung cơ bản của Quy chế và Quy định trên, nghe kế hoạch triển khai, thực hiện của Đảng bộ huyện. Cùng với Luật MTTQ Việt Nam, hai văn bản trên đã được cụ thể hoá Luật MTTQ Việt Nam, điểm đặc biệt chú ý khoản 4 Điều 7 của Quy chế giám sát phản biện xã hội, nêu rõ “Giám sát thông qua nghiên cứu văn bản, tài liệu, báo cáo của các cơ quan, tổ chức, đơn, thư khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân gửi MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và qua phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng” để kiến nghị với Cấp uỷ và Chính quyền, các cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Hội nghị cũng đã nghe tình hình Biển Đông, về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam, vi phạm chủ quyền Biển đảo của Việt Nam.

Lang Mạnh Hùng