"Quên" và "sai" văn bản!

(Baonghean) - Một cán bộ trẻ đã chứng minh được năng lực thực tiễn ở một ngành cấp tỉnh, được tổ chức luân chuyển về làm cán bộ chủ trì một cơ sở theo diện đào tạo để tạo nguồn cán bộ. Sau một thời gian làm việc ở cơ sở, anh tâm sự: “Rờ” vào mảng nào cũng thấy “có vấn đề” về cách làm việc của cán bộ chuyên trách. Rồi anh trao đổi với chúng tôi những điều mà anh trăn trở.
 
Thứ nhất, đó là tình trạng công chức phụ trách ngành ở cơ sở không nắm vững hệ thống văn bản chỉ đạo, hệ thống văn bản quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực phụ trách và các văn bản làm căn cứ để thực hiện. Từ một vụ giải quyết xử lý đất đai gây ra nhiều ý kiến tranh cãi, bất bình và người dân tỏ thái đội phản đối, khi kiểm tra, rà soát lại thì mới tá hỏa là cán bộ địa chính không thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên. Hỏi cán bộ địa chính tại sao lại không căn cứ hướng dẫn cụ thể của cấp trên dẫn đến sai sót và nảy sinh bức xúc, thì cán bộ địa chính mới “vò đầu bứt tóc” và thú nhận... không biết có văn bản đó(!).
 
Thứ hai, tổ chức họp tổng kết một ngành, đến khi nghe cán bộ chuyên trách ở các cơ sở báo cáo thì thấy rất lạ là mỗi nơi báo cáo cách làm theo một kiểu. Mà sự khác nhau ấy không phải do cơ sở sáng tạo cho phù hợp tình hình cụ thể, mà là mỗi nơi vận dụng một kiểu văn bản khác nhau. Cùng một vấn đề, nơi thì chỉ áp dụng văn bản luật chung chung, nơi thì chỉ áp dụng nghị định, nơi thì áp dụng thông tư, nơi thì áp dụng thực hiện theo văn bản hướng dẫn. Cái nguy là ở cấp cơ sở, nếu người dân không phát hiện ra, thanh tra cũng không để ý đến, thì nhiều đầu việc cứ thế “trôi chảy”, “hoàn thành”. Chỉ thỉnh thoảng có tình huống “cháy nhà”, mới “lòi ra sai lệch”.
 
Chỉ mấy tháng xuống cơ sở, anh  rút ra điểm yếu rất đáng chấn chỉnh là công tác xây dựng cơ sở dữ liệu rất yếu. Công tác lưu giữ văn bản của văn thư lưu trữ phần lớn còn “thủ công”, thiếu khoa học. Tình trạng thực thi công vụ không căn cứ văn bản pháp quy có hiệu lực là chuyện không hiếm. 
 
Vì thế, điều rất cần là các cán bộ, công chức hành chính phải thống kê các văn bản có hiệu lực đang được áp dụng. Xây dựng cơ sở dữ liệu theo hệ thống các đầu việc, các phạm vi không gian và thời gian một trình tự sắp xếp khoa học, bài bản. Đối với công tác văn thư lưu trữ, cần áp dụng phần mềm để quản lý văn bản đi và văn bản đến cho văn thư. Có như thế, công việc hành chính mới được thực hiện một cách thông suốt, khoa học, hạn chế được các tiêu cực.
 
Bên cạnh đó, để khắc phục tình trạng cán bộ, công chức ở cơ sở làm việc mà không áp dụng văn bản có hiệu lực, không biết triển khai các điều khoản đúng quy định, cần tổ chức tập huấn và đổi mới hình thức tập huấn theo hướng dễ hiểu, dễ nắm bắt và áp dụng. Muốn vậy, nội dung tập huấn triển khai văn bản mới cần tập trung nói rõ những điểm mới, những điều khoản có điều chỉnh, thay đổi so với văn bản cũ. Và có như thế, mới góp phần để hiệu quả cải cách hành chính đi vào chiều sâu ngay từ ở cơ sở.
 
Đức Dương