Quốc hội thảo luận Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi)

Hôm nay (22/5), trong ngày làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) mới nhằm giải quyết các vướng mắc, bất cập hiện nay.
 
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội
 
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế  tập trung vào một số nội dung quan trọng, đó là sửa đổi các quy định về bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế; về quy định tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; về quản lý, phân bổ sử dụng và xử lý kết dư, bội chi quỹ bảo hiểm y tế; về quy định giảm mức cùng chi trả đối với thân nhân người có công với cách mạng, người thuộc hộ gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng KT-XH khó khăn, đặc biệt khó khăn; về thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với bệnh nhân tự đi khám bệnh, chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến chuyên môn kỹ thuật.
 
Theo các đại biểu, đây là dự án luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân nhưng nhiều quy định hiện hành đang gặp vướng mắc, bất cập cần tháo gỡ. Một số quy định gây bức xúc trong nhân dân như chi trả khám chữa bệnh trái tuyến, vượt tuyến…
 
Thực tế sau ba năm triển khai Luật Bảo hiểm y tế hiện hành cho thấy, mặc dù trong Luật đã quy định cụ thể các đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT nhưng việc tuân thủ pháp luật của các đối tượng này chưa cao.
 
Để thực hiện được mục tiêu BHYT toàn dân thì cần phải quy định bắt buộc tham gia đối với tất cả các đối tượng, Nhà nước sử dụng cơ chế hỗ trợ ngân sách trực tiếp cho một bộ phận người dân tham gia BHYT, cũng như cơ chế chính sách về giá dịch vụ y tế để thúc đẩy toàn dân tham gia BHYT.
 
* Buổi chiều, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật Tổ chức Toà án nhân dân sửa đổi và dự án Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân sửa đổi.
 
Theo chinhphu.vn