Quốc hội xem xét đề cử lãnh đạo Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước

Theo chương trình Kỳ họp, ngày 24/5, trong ngày làm việc thứ 5, Quốc hội tiếp tục thảo luận bầu nhân sự Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Đinh Tiến Dũng. Ông Đinh Tiến Dũng, Tổng Kiểm toán Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề cử làm Bộ trưởng Bộ Tài chính thay ông Vương Đình Huệ đã được Quốc hội miễn nhiệm vào chiều hôm qua (23/5).Quang cảnh kỳ họp

Nếu được Quốc hội phê chuẩn, ông Đinh Tiến Dũng cũng sẽ trải qua các thủ tục miễn nhiệm chức danh Tổng Kiểm toán của Quốc hội và phê chuẩn vào chức danh Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét nhân sự Tổng Kiểm toán Nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cử với các đại biểu.

Cũng trong ngày hôm nay các đại biểu Quốc hội cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014, chương trình điều chỉnh xây dựng Luật, Pháp lệnh Khóa XIII và năm 2013 của Quốc hội.

Quốc hội cũng thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú.

Trước đó, ông Vương Đình Huệ được phân công giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Để tập trung cho nhiệm vụ mới, kể từ đầu tháng 2/2013, ông Huệ đã tiến hành bàn giao lại công việc tại Bộ Tài chính.


Theo (Chinhphu.vn) – L.T