Quý 1/2013: Hơn 13.000 doanh nghiệp dừng hoạt động

Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ KH-ĐT) trong quý 1/2013, cả nước có hơn 13.000 doanh nghiệp (DN) dừng hoạt động. Trong khi đó, số DN thành lập mới giảm cả về số lượng và vốn đăng ký.

Cụ thể, cả nước có hơn 15.000 DN đăng ký thành lập mới với số vốn 79.389 tỉ đồng, giảm 6,8% so với quý 1/2012 về số lượng và giảm 16,1% về vốn. Còn so với quý 4/2012, số lượng thành lập mới giảm 9,4% và vốn đăng ký giảm 26,7%. Điều này cho thấy các DN gặp nhiều khó khăn hơn trong sản xuất và kinh doanh.

Trong quý 1/2013, cả nước có 2.272 DN hoàn thành các thủ tục giải thể, tập trung ở các địa phương như: TP.HCM có 692, Hà Nội 315, Thái Bình 185, Khánh Hòa 101 DN. Cũng trong quý này, cả nước có 13.011 DN dừng hoạt động. Trong đó, số DN đăng ký tạm dừng hoạt động là 3.567, số DN dừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế là 9.444. Số DN dừng hoạt động trong quý tăng 26,1% so với cùng kỳ 2012.


Theo Thanhnienonline-H.V