Quý 1: Hơn 23 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, trong quý 1 năm nay, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 23.277 người. Trong số này có hơn 9.000 lao động nữ.
Lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài (Ảnh: Dolab).
Tổng hợp dữ liệu từ các doanh nghiệp cho thấy, số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 3 năm nay đạt con số 9.346 người.
 
Một số thị trường chủ yếu thu hút nhiều lao động trong nước là Đài Loan: 5.268 người, Nhật Bản: 1.156 người, Hàn Quốc: 465 người, Malaysia: 442 người, UAE: 245 người, Ả-rập Xê-út: 336 người…
 
Ngoài ra, một số thị trường khác cũng mở ra với lao động nước ta như Singapore, Lybia, Macao, Belarus…
 
Được biết, năm nay, mục tiêu của lĩnh vực xuất khẩu lao động là 90 nghìn người, tăng 2.000 người so với năm trước.
Theo NDĐT