Quỳ Châu cần có giải pháp thoát nghèo bền vững

(Baonghean.vn) – Sáng 26/6, BTV Tỉnh ủy tổ chức duyệt Đại hội Đảng bộ huyện Quỳ Châu khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 -2020. Đồng chí Trần Hồng Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có một số đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Giai đoạn 2010 - 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân của Quỳ Châu đạt 9,5%; giá trị tăng thêm bình quân đầu người từ 9,4 triệu đồng lên hơn 19 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Giai đoạn 2011 - 2015, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM đạt hơn 168 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 82 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 6/11 xã đạt từ 10 -15 tiêu chí và đến hết 2015 có một xã hoàn thành xây dựng NTM.

Đồng chí Lang Văn Chiến - Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu trình bày dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 -2020

Văn hóa – xã hội tiếp tục có bước phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 95%; có 29 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ đạt hơn 78%. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 36%. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố tăng cường; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Hiện nay, Đảng bộ huyện Quỳ Châu có 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 3.500 đảng viên. Công tác đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được quan tâm; 100% xóm, bản có chi bộ đảng.

Đồng chí Lương Thanh Hải - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đánh giá điểm nhấn về phát triển của Quỳ Châu chưa rõ, vì vậy trong nhiệm kỳ 2015 -2020, huyện cần xác định điểm nhấn để đầu tư phát triển
Đồng chí Phạm Hồng Quang - Phó Giám đốc Sở GTVT cho rằng Báo cáo chính trị cần đánh giá cụ thể hơn lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông

Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2010 -2015, Quỳ Châu có 6 chỉ tiêu không đạt. Kinh tế tăng trưởng chưa bền vững. Sản xuất nông nghiệp hiệu quả còn thấp, chưa hình thành được nhiều mô hình sản xuất hàng hóa tập trung có quy mô và sản lượng lớn; công nghiệp, TTCN và xây dựng phát triển chưa mạnh; dịch vụ phát triển chưa xứng tiềm năng.

Nhiệm kỳ 2015 -2020, huyện Quỳ Châu đặt ra mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển nhanh, bền vững để đưa huyện Quỳ Châu thoát nghèo vào năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: Quỳ Châu cần quan tâm đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề, làng có nghề
Đồng chí Trần Công Dương - Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy nêu ý kiến: Quỳ Châu cần tập trung phát triển cây nguyên liệu gắn với chế biến

Sau khi nghe các ý kiến đánh giá, góp ý của các đại biểu vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện Quỳ Châu, đồng chí Trần Hồng Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá, công tác chuẩn bị Báo cáo chính trị chu đáo. Tuy nhiên, huyện Quỳ Châu cần tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, nhấn mạnh kết quả đạt được và chưa được nhằm hoàn thiện Báo cáo chính trị rõ nét hơn.

Về mục tiêu tổng quát, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Trong nhiệm kỳ 2015 -2020, Quỳ Châu cần đặt mục tiêu tiếp tục phối hợp các cấp, ngành liên quan để hoàn thành cơ bản đầu tư xây dựng hạ tầng; giảm nghèo bền vững, tiến tới nhanh chóng thoát khỏi huyện nghèo và tiếp tục giữ vững Đảng bộ vững mạnh.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, đồng chí Trần Hồng Châu định hướng một số điểm nhấn cho Quỳ Châu, đó là: tiếp tục thu hút đầu tư để hoàn thiện hạ tầng; đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình kinh tế; phục hồi và phát triển các nghề truyền thống của nhân dân; lồng ghép, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của các chương trình đầu tư trên địa bàn.

Đồng chí Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Quỳ Châu cần thoát nghèo bền vững, tiến tới thoát khỏi huyện nghèo

Đồng thời, huyện cần tiếp tục nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và chất lượng giáo dục đào tạo; tăng cường, củng cố, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc kết hợp xây dựng các mô hình văn hóa, thể thao, du lịch; củng cố quốc phòng, an ninh; về lĩnh vực xây dựng đảng cần làm tốt công tác tư tưởng, đổi mới cách đưa thông tin về cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ… Bên cạnh đó, huyện cần chọn một số chương trình trọng điểm mang tính cốt lõi, đề ra các mục tiêu của nhiệm kỳ để đưa vào Báo cáo chính trị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Quỳ Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau Đại hội; xây dựng, rà soát các công trình chào mừng Đại hội; bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình.

Thành Duy