Quỳ Châu: Chi trả trên 2 tỷ đồng hỗ trợ khai hoang phục hóa cho nông dân

(Baonghean.vn) -  Thực hiện Quyết định số 59 của UBND tỉnh Nghệ An và một số cơ chế chính sách giảm nghèo về Chương trình hỗ trợ tiền khai hoang, phục hóa cho nông dân các xã có 30% tỷ lệ hộ nghèo trở lên (ngoài NQ30a CP), sáng ngày 19/01, Ban phát triển nông thôn miền núi huyện Quỳ châu đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho 526 hộ.                                            Phát tiền hõ trợ cho nông dân xã Châu Hạnh.

Tổng diện tích hỗ trợ là 270ha, trong đó, đất khai hoang 140ha, phục hóa 130ha với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Cụ thể, mỗi ha đất khai hoang được hỗ trợ 10 triệu đồng và 5 triệu đồng/ha đối với đất phục hoá. Ngoài hỗ trợ về tiền mặt, các hộ còn được nhận hỗ trợ phân bón với mức 1,5 tấn/ha.  

Theo kế hoạch, năm 2013, huyện Quỳ Châu tiếp tục hỗ trợ cho nông dân 300 ha đất khai hoang, 100ha đất phục hóa với tổng kinh phí dự toán trên 4 tỷ đồng. UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chức năng tiến hành khảo sát, xác định nhu cầu, năng lực của người dân để hỗ trợ, đồng thời tổ chức tuyên truyền để mọi người hiểu được ý nghĩa của chương trình, từ đó sử dụng đất đúng mục đích, có hiệu quả.


Trần Ngọc Lan