Qùy Châu: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

(Baonghean.vn) - Sáng 13/5, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quỳ Châu phối hợp với Cơ quan quân sự huyện, tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 đợt 2 năm 2014. 
 
Tham gia lớp học có 100 học viên đến từ ban, ngành cấp huyện, bí thư, trưởng bản của 12 xã, thị trấn trong toàn huyện. Trong thời gian 3 ngày (13-15/5), các học viên được tiếp thu 6 chuyên đề chính và một số chuyên đề bổ trợ: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chông địch lợi dụng vào vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam ở cơ sở;  phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia trong thời kỳ mới; nội dung cơ bản của các luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ và Pháp lệnh dự bị động viên.  
Các học viên tham gia lớp học
 
Đây là lớp bồi dưỡng, nhằm giúp cho các học viên vận dụng vào công việc thực tế ở địa phương, để tổ chức thực hiện nhiệm vụ và góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, toàn diện giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị.
 
                                                                                 Tin, ảnh: Trần Ngọc Lan