Quỳ Châu: Nâng cao năng lực sản xuất, tạo đột phá toàn diện

(Baonghean) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Quỳ Châu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng; chú trọng phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, du lịch theo hướng nâng cao năng lực sản xuất nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo. 

Với quan điểm, hạ tầng chính là “đường băng” để kinh tế, xã hội “cất cánh”, trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 được phê duyệt, huyện sẽ lập các phương án phân kỳ đầu tư xây dựng các công trình cho từng ngành, lĩnh vực: giao thông, thuỷ lợi, điện, nước sinh hoạt, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh một cách có hiệu quả và huy động tốt các nguồn vốn để triển khai tổ chức thực hiện. Đặc biệt, huyện tập trung triển khai có hiệu quả việc quy hoạch và thực hiện tái định cư công trình hồ chứa nước bản Mồng và các chương trình, đề án sau: Chương trình 135, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 229, Quyết định 293/QĐ -TTg ngày 5/2/2013 của Chính phủ. Lồng ghép, quản lý và sử dụng có hiệu quả các chương trình, dự án nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh, Quân khu IV đầu tư trên địa bàn. 
Mô hình chăn nuôi lợn bằng đệm lót sinh học của anh Lương Văn Luyên ở bản Kẻ Lè, xã Châu Hội. Ảnh: Kế Kiên
 
Cùng với đó, tập trung hoàn thành quy hoạch ngành nông nghiệp để thu hút đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi mùa vụ, cơ cấu cây trồng hợp lý. Tiếp tục xây dựng, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi, kiên cố hoá kênh mương, đảm bảo chủ động tưới tiêu. Đầu tư thâm canh cây lúa nước, chú trọng mở rộng diện tích lúa lai, đẩy nhanh dồn điền, đổi thửa để đầu tư phát triển cánh đồng mẫu lớn. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế như: trồng rừng, chăn nuôi đại gia súc theo hình thức trang trại tập trung...
 
Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc hàng hóa theo hướng vùng, chăn nuôi tập trung bán công nghiệp, phát triển chăn nuôi trâu bò, lợn cỏ, vịt bầu Quỳ. Nâng cao khả năng kiểm soát và phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; tiếp tục đẩy mạnh nuôi trồng thuỷ sản trên các diện tích mặt nước, ao hồ và nuôi cá lồng trên sông, nhất là vận dụng có hiệu quả diện tích mặt nước các hồ đập trên địa bàn để tăng nhanh quy mô nuôi trồng thủy sản; đẩy mạnh trồng rừng tập trung sau khai thác, trồng cây nguyên liệu, chú trọng đến các loại cây có giá trị kinh tế cao như: keo, lùng, rễ hương, dược liệu. Làm tốt công tác khoanh nuôi bảo vệ và phòng chống cháy rừng, khôi phục và phát triển 14.000 ha rừng lùng, nứa tự nhiên; đầu tư xây dựng một số mô hình trồng cây cam, quýt...; đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 có thêm 3 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Từ đó, phấn đấu nhịp độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt hơn 4,96%; đến năm 2020, giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp (giá CĐ 2010) đạt hơn 664 tỷ đồng.
 
Ở lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng được đặt ra với nhiều kỳ vọng, phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất (theo giá CĐ 2010) đạt hơn 858 tỷ đồng; nhịp độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt gần 14%. Cơ cấu nội ngành chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt trên 42,6% vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu trên, đối với công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, huyện duy trì và nâng cao năng lực khai thác đá các loại tại các mỏ đã được cấp phép và quy một số vùng mỏ mới. Phấn đấu đến năm 2020 đạt khoảng 340.000m3 đá xây dựng. Mặt khác, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đang hoạt động sơ chế lâm sản trên địa bàn và khuyến khích đầu tư nâng cấp, duy trì và phát triển các cơ sở chế biến gỗ, lâm sản phụ; sản xuất đồ mộc gia dụng, đa dạng hóa các sản phẩm từ gỗ.
 
Để nâng tỷ lệ bản có điện lưới sinh hoạt đạt 95% vào năm 2020, Quỳ Châu tập trung phát triển hệ thống lưới điện quốc gia; phát triển thuỷ điện nhỏ, các dạng năng lượng khác cho các thôn, bản khó khăn. Cùng với công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sẽ hướng vào việc xây dựng và thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp, các làng nghề và làng có nghề, nhất là tập trung phát triển hương trầm, dệt thổ cẩm, mây tre đan xuất khẩu. Khuyến khích các cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển thị trường, giữ vững và phát triển thương hiệu sản phẩm. Tạo điều kiện và hỗ trợ cho làng nghề phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh. Phát triển kinh tế hộ, mô hình kinh tế trang trại, gia trại, các hợp tác xã và các doanh nghiệp. Tăng cường quy hoạch và quản lý quy hoạch vùng và phát triển nguyên liệu cho việc phát triển các nghề truyền thống như hương trầm, dệt thổ cẩm.
 
Phát triển cơ sở hạ tầng thương mại, dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và hàng tiêu dùng thiết yếu của nhân dân. Làm tốt công tác xúc tiến đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại thị trấn Tân Lạc theo quy hoạch, chợ tại các xã Châu Hội, Châu Phong, Châu Hạnh theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Có cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà đầu tư kinh doanh các ngành nghề dịch vụ như: nhà hàng, khách sạn, vận tải, kinh doanh xăng dầu. Phát triển du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái, bảo tồn giá trị văn hóa làng Thái gốc. Làm tốt việc đăng ký kinh doanh cho các hộ cá thể. Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế hoạt động để đầu tư phát triển. Phấn đấu đến năm 2020, giá trị sản xuất của ngành thương mại, dịch vụ đạt 670,5 tỷ đồng. Nhịp độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt hơn 10,5%.
 
Để đạt được các mục tiêu trên, huyện Quỳ Châu đã đề ra các giải pháp chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế gồm: Xây dựng chính sách tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý tốt quy hoạch; tập trung đầu tư, phát triển các lĩnh vực ưu tiên như: xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển ngành dịch vụ gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh.
 
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ 2015 - 2020 lại rất to lớn, Đảng bộ và nhân dân huyện Quỳ Châu tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tranh thủ thời cơ thuận lợi. Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra, phấn đấu xây dựng huyện Quỳ Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 
Ngô Đức Thuận
(Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu)