Qùy Châu nâng cấp đường điện cao áp

(Baonghean) - Chiều ngày 15/11 tại Thị trấn Tân Lạc, UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An)và Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển nông thôn Nghệ An (CTCPĐTXD&PTNT.NA) phối hợp tổ chức “Lễ khởi công nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng”.                                         
                                          Triển khai xây dựng công trình

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng và thiết thực trong việc xây dựng, phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn huyện Quỳ Châu nói chung và Thị trấn Tân lạc nói riêng. Chiều dài đường điện được cải tạo nâng cấp là 3,99 km với tổng số vốn đầu tư hơn 12 tỷ đồng (trong đó vốn xây lắp là 9 tỷ đồng). Thời hạn hoàn thành công trình theo kế hoạch là 210 ngày.


Tin ảnh: Lê Bá Liễu