Quỳ Châu: Phát huy hiệu quả Nghị quyết phát triển CN – TTCN

(Baonghean.vn) - Giá trị sản xuất CN – TTCN, thương mại - dịch vụ đạt hơn 2.500 tỷ đồng. Đây là số liệu chỉ ra khi đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 06 của Huyện ủy Quỳ Châu về phát triển CN –TTCN, Thương mại – Dịch vụ trong giai đoạn 2011 -2015.

Trong giai đoạn này, giá trị sản xuất CN –TTCN đạt hơn 495 tỷ đồng, riêng năm 2015 đạt gần 153 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm trên lĩnh vực này của Quỳ Châu đạt 34,2%, mục tiêu chương trình là 16,3%; tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế chiếm 19,5%, mục tiêu là 19%.

Nghề sản xuất hương trầm đóng góp lớn vào giá trị sản xuất CN -TTCN của Quỳ Châu.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ cũng tăng trưởng khá, tổng giá trị của cả giai đoạn đạt hơn 2.045 tỷ đồng, riêng năm 2015 đạt 521,5 tỷ đồng. Theo đó, đưa tỷ trong lĩnh vực này chiếm hơn 44% trong cơ cấu kinh tế, vượt so với mục tiêu đề chỉ là gần 38%.

Những ngành nghề có đóng góp chính cho sự tăng trưởng trên là công nghiệp khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông - lâm sản. Đặc biệt là sự hình thành và phát triển của các nghề truyền thống có bước tiến vượt bậc.

Thương mại - Dịch vụ phát triển đa dạng với nhiều loại hình.

Huyện vùng cao này đã có 7 làng nghề, vượt 3 làng nghề so với mục tiêu đề ra. Trong đó có các làng nghề sản xuất hương trầm và thổ cẩm đã khẳng định được thương hiệu sản phẩm trên thị trường. Mạng lưới thương mại – dịch vụ cũng được đầu tư xây dựng và phát triển đa dạng gồm các chợ, cửa hàng xăng dầu, vận tải hàng hóa, hành khách…

Tuy nhiên, theo đánh giá của huyện Quỳ Châu, những kết quả trên chưa phản ánh hết tiềm năng của địa phương. Huyện vùng cao này phấn đấu giá trị sản xuất CN – TTCN và xây dựng đạt hơn 1.000 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ đạt 683,5 tỷ đồng vào năm 2020.

Thành Duy