Quỳ Châu tỷ lệ hộ nghèo còn cao

(Baonghean.vn) – Sau khi trực tiếp khảo sát việc thực hiện quy trình điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Châu Bính, chiều 10/11, Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND tỉnh có cuộc làm việc với UBND huyện Quỳ Châu về các nội dung liên quan.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Quỳ Châu là huyện miền núi cao, có gần 80% dân số là đồng bào các dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo cao. Bởi vậy, những năm qua, trên địa bàn huyện đã có nhiều chính sách hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo của Đảng, Nhà nước được triển khai, áp dụng. Một trong những khâu quan trọng để đảm bảo các chính sách này đem lại hiệu quả cao thì phải tổ chức điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo một cách chính sách, phân loại từng nhóm đối tượng nghèo để có tác động phù hợp.

Huyện đã chỉ đạo quyết liệt công tác này với việc thành lập Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo từ huyện đến cơ sở; Ban chỉ đạo huyện về tận các xã và Ban chỉ đạo xã về tận các xóm, bản để chỉ đạo, trường hợp nào sai sót đều được xử lý kịp thời.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, thành viên đoàn khảo sát nêu băn khoăn có nhiều hộ nghèo chậm thoát nghèo.
Ông Vi Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu cho rằng, công tác chỉ đạo việc điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo cơ bản được thực hiện đúng quy trình.

Tính đến cuối năm 2014, qua điều tra, rà soát, toàn huyện Quỳ Châu đang còn gần 40% hộ nghèo, trong đó có một số xã tỷ lệ nghèo cao hơn bình quân chung của huyện như Châu Hoàn gần 47%; Châu Nga hơn 45%; Châu Bình gần 45%... Thêm vào đó, tỷ lệ hộ nghèo mới, tái nghèo cao.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Phó Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện cho rằng, tâm lý của nhiều người dân vẫn muốn nằm trong danh sách hộ nghèo để hưởng các chính sách của Nhà nước.
Ông Hà Văn Chinh - Phó Chủ tịch UBND xã Châu Thuận nêu một số khó khăn trong công tác điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo ở cơ sở.

Bên cạnh đó, công tác điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo, cận nghèo vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như thiếu tính chính xác, lợi dụng chính sách để thụ hưởng sai đối tượng. Nguyên nhân do trình độ, năng lực một số điều tra viên còn hạn chế, mang tính chủ quan, chưa nhiệt tình với công việc. Việc tổ chức bình xét tại xóm, bản vẫn còn tình trạng nể nang, cục bộ...

Bà Tôn Thị Cẩm Hà - Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị huyện cần nâng cao trách nhiệm của các điều tra viên và người dân nhằm đảm bảo khách quan, chính xác trong việc điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo, cận nghèo.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh ghi nhận sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp trong công tác xóa đói, giảm nghèo cũng như điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo của huyện.

Để công tác xóa đói, giảm nghèo trong thời gian tới có nhiều chuyển biến tích cực hơn, đoàn công tác HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp ở Quỳ Châu tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các điều tra viên và nhân dân, đảm bảo tính chính xác, khách quan trong công tác điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Cùng đó, chú trọng tập huấn, phổ biến các nội dung, quy định mới về điều tra hộ nghèo, cận nghèo theo hướng đa chiều đảm bảo chính xác. Song song với đó cần phân tích, phân loại từng nhóm đối tượng nghèo, cận nghèo theo nguyên nhân để có hướng thoát nghèo cho từng nhóm đối tượng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Minh Chi