Quy định đối tượng, mức thu và chế độ quản lý phí thoát nước trên địa bàn Thành phố Vinh

(Baonghean) - (Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An).

Điều 1. Quy định đối tượng, mức thu phí thoát nước trên địa bàn Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An như sau:

1. Đối tượng chịu phí:

a) Các đối tượng là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có xả nước thải vào hệ thống thoát nước tập trung của thành phố đều phải chịu phí thoát nước.

b) Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đã chịu phí thoát nước theo Quyết định này thì không phải chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt tại Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 31/1/2013 của UBND tỉnh.

2. Mức thu phí trong năm 2013 và năm 2014:

- Hộ gia đình, cá nhân: 800 đồng/m3 nước thải.

- Các cơ quan hành chính sự nghiệp, bệnh viện, trường học, lực lượng vũ trang: 1.200 đồng/m3 nước thải; - Cơ sở kinh doanh dịch vụ: 2.900 đồng/m3 nước thải;

- Cơ sở hoạt động sản xuất: 1.500 đồng/m3 nước thải;
Điều 2. Xác định lượng nước thải thu phí.

1. Đối với nước thải sinh hoạt:

- Trường hợp sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải tính thu phí được lấy bằng 100% khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước;

- Trường hợp không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải tính thu phí được lấy bằng 4 m3/người/tháng.

2. Đối với các loại nước thải khác:

- Trường hợp sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải tính thu phí được lấy bằng 80% khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước. Đơn vị thoát nước hoặc hộ thoát nước có thể lắp đặt đồng hồ để xác định chính xác lượng nước thải xả vào hệ thống thoát nước;

- Trường hợp không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung thì khối lượng nước thải tính thu phí được xác định thông qua đồng hồ. Hộ thoát nước có trách nhiệm đầu tư lắp đặt đồng hồ và các thiết bị bảo vệ phụ trợ khác.

Điều 3. Chế độ quản lý phí nước thoát nước:

1. Chế độ quản lý:

Phí thoát nước thu được do Chủ sở hữu công trình: hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Vinh quản lý và được sử dụng cho các mục đích:

- Chi trả cho hợp đồng quản lý, vận hành;

- Chi trả cho dịch vụ thu phí thoát nước;

- Đầu tư để duy trì và phát triển thoát nước.

2. Tổ chức thu phí:

a) Công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An, các cơ sở cung cấp nước sạch khác sử dụng hóa đơn bán hàng của đơn vị mình để tổ chức thu phí đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ sử dụng nước sạch của đơn vị.

b) UBND Thành phố Vinh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan phê duyệt phương án tổ chức thu trên cơ sở đề nghị của đơn vị cấp, thoát nước và xử lý nước thải đối với hộ thoát nước là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ không sử dụng nước sạch của các cơ sở cung cấp nước sạch trên địa bàn.

Các đơn vị thu phí thoát nước được hưởng chi phí dịch vụ thu phí, mức cụ thể do Chủ sở hữu công trình hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Vinh thỏa thuận nhưng tối đa không quá 5% số phí thu được để phục vụ cho hoạt động thu phí.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

- UBND Thành phố Vinh: Xác định đối tượng chịu thu phí thoát nước theo đúng quy định tại Quyết định này, chỉ đạo tổ chức thu và quyết toán phí theo đúng quy định hiện hành.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND Thành phố Vinh tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh mức thu phí theo đúng thời gian và lộ trình đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngay ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND Thành phố Vinh và Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                          TM. Ủy ban nhân dân
                                              KT. Chủ tịch

                                    Phó Chủ tịch: Thái Văn Hằng

tin mới

Bắt cóc trẻ em bị xử lý như thế nào?

Bắt cóc trẻ em bị xử lý như thế nào?

(Baonghean.vn) - Chị Nguyễn Thị V. ở huyện Tân Kỳ hỏi, thời gian gần đây, tôi có đọc thông tin về một số vụ việc bắt cóc trẻ em trên báo chí. Vậy hành vi bắt cóc trẻ em theo quy định của pháp luật bị xử lý như thế nào?

Bất lực trước 'sim rác'?

Bất lực trước 'sim rác'?

(Baonghean.vn) - Mặc dù các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn vấn nạn "sim rác". Tuy nhiên, trên thực tế "sim rác" vẫn hoành hành, gây phiền phức cho người dân và khó khăn trong công tác quản lý. 

Va chạm xe máy, 2 học sinh tử vong

Va chạm xe máy, 2 học sinh tử vong

(Baonghean.vn) - Sáng 21/9, Công an xã Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai ) thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 học sinh tử vong và 3 em bị thương nặng.

Lò ngói '3 không' mọc lên hàng loạt ở Tân Kỳ

Lò ngói '3 không' mọc lên hàng loạt ở Tân Kỳ

(Baonghean.vn) -Sau khi xoá bỏ lò gạch, ngói thủ công, những tưởng trật tự xây dựng, quy hoạch cơ sở sản xuất tại xã Nghĩa Hoàn (Tân Kỳ) sẽ được lập lại. Thế nhưng, "cái sảy nảy cái ung" nhiều hộ gia đình lại “hùa” nhau xây dựng các cơ sở sản xuất ngói màu không nung một cách trái phép.

Vụ ‘đất tặc’ trên lòng đập Hổng Cốc: Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị huyện Nam Đàn kiểm tra, báo cáo trước ngày 26/9

Vụ ‘đất tặc’ trên lòng đập Hổng Cốc: Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị huyện Nam Đàn kiểm tra, báo cáo trước ngày 26/9

(Baonghean.vn) - Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị huyện Nam Đàn kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản.

Bàn giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Bàn giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp

(Baonghean.vn) -Để chuẩn bị đón đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4, chiều 20/9, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp bàn giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (viết tắt là IUU). Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.