Quy định giá tiêu thụ sản phẩm nước sạch

(Baonghean) - Ngày 20/6/2014, UBND tỉnh có Quyết định số 39/2014/QD-UBND về việc quy định giá tiêu thụ sản phẩm nước sạch (đạt các quy chuẩn tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền ban hành) do doanh nghiệp sản xuất, cung ứng cho các đối tượng thuộc khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cụ thể như sau:
 
 
Mức giá trên đây chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí thoát nước theo quy định.
 
Chi phí nước thô đầu vào được cơ cấu trong giá tiêu thụ sản phẩm nước sạch nêu trên là 630 đồng/m3, chi phí dịch vụ môi trường rừng là 40 đ/m3.
 
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2014 và thay thế Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 16/1/2014 của UBND tỉnh Về việc quy định giá tiêu thụ sản phẩm nước sạch.
 
P.V