Quỳ Hợp: 2/3 hồ đập xuống mức nước "chết"

(Baonghean.vn) - Hiện nay trên địa bàn huyện Quỳ Hợp có 153 hồ đập lớn nhỏ và 50 bai tạm phục vụ nước sản xuất cho hơn 2.600 ha. Trong thời gian vừa qua do nắng nóng kéo dài, lượng mưa thấp nhất trong vòng nhiều năm qua, hầu hết các hồ đập lượng nước chỉ còn khoảng 20 đến 30% dung tích thiết kế, trong đó hơn 2/3 số hồ đập xuống đến mực nước chết nên vụ sản xuất hè thu, vụ mùa ở huyện Quỳ Hợp gặp rất nhiều khó khăn.
 
Đập Mó Nừng, xã Đồng Hợp xuống đến mực nước chết.
 
Theo kế hoạch vụ hè thu toàn huyện sẽ gieo cấy 1.600ha còn lại là vụ mùa, nhưng do không có nước,. Tính đến ngày 9/6, toàn huyện mới chỉ có 3 xã là Châu Cường, Châu Đình và Châu Quang bà con đã bắc mạ để gieo cấy 650 ha lúa hè thu. Hiện nay các đập Bản Muộng xã Châu Thái, đập Tổng Huống xã Châu Quang, đập bản Quệ xã Châu Đình còn nước để tưới ẩm cho số diện tích mạ đã gieo. Tuy vậy trong vòng từ 7 đến 10 ngày tới, nếu thời tiết không có mưa lớn thì số mạ này cũng sẽ bị già và phải hủy do không có nước để cấy. Và toàn bộ diện tích hơn 2.600ha của Quỳ Hợp phải chờ mưa chuyển sang gieo cấy lúa mùa.
 
 Thu Hường
Đài Quỳ Hợp