Quỳ Hợp: Loay hoay xây dựng huyện điểm văn hóa giai đoạn 3

(Baonghean) - Trên cơ sở đánh giá kết quả 10 năm xây dựng huyện điểm văn hóa, Quỳ Hợp đã chủ động xây dựng đề án "huyện điểm văn hóa miền núi và văn hóa miền núi Quỳ Hợp giai đoạn 2012 - 2015". Tuy nhiên, khi bước vào thực hiện đề án mới, Quỳ Hợp đã gặp không ít khó khăn, lúng túng...

Ông Lưu Văn Thái - Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Quỳ Hợp đã nêu lên những khó khăn trong thực hiện giai đoạn 3 huyện điểm văn hóa: "Hiện nay, ngoài Đề án "Xây dựng huyện điểm văn hóa miền núi và văn hóa miền núi Quỳ Hợp giai đoạn 2012 - 2015" do huyện xây dựng thì chưa có văn bản hay quy định nào có tính pháp lý cụ thể hóa những việc cần thực hiện để Trung tâm hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở".

Cũng theo ông Thái, để kêu gọi được các hạt nhân nòng cốt tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở cơ sở rất cần sự động viên kịp thời về vật chất. Tuy nhiên, vì không có quy chế hỗ trợ hoạt động văn hóa, vậy nên các nghệ nhân, vận động viên, diễn viên không được hỗ trợ về vật chất, điều này dẫn đến tình trạng không khích lệ được phong trào ở cơ sở.Đồng bào Quỳ Hợp vui hội cồng chiêng, khắc luống.

Mặt khác, để các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở thực sự có hiệu quả, thiết chế văn hóa thông tin thể thao (VHTT&TT) ở cơ sở phải đồng bộ, đạt chuẩn. Vậy nhưng, việc huy động nội lực của dân chỉ mức độ, ngân sách huyện thì eo hẹp, trong khi đó, sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh lại rất hạn chế, nên việc xây dựng thiết chế VHTT&TT cơ sở không đồng bộ, chưa đạt chuẩn theo quy định. Trung tâm văn hóa huyện cũng chung tình trạng như vậy: thiếu rất nhiều thiết chế để đảm bảo cho việc hoạt động như nhà thi đấu đa chức năng, nhà văn hóa cấp huyện... "Đến như hệ thống loa, máy Trung tâm cũng phải đi thuê, xe thông tin cổ động thì có cũng như không, vì không phù hợp với đường miền núi..." - ông Thái cho biết thêm.

Đề án "Xây dựng huyện điểm văn hóa miền núi và văn hóa miền núi Quỳ Hợp giai đoạn 2012 - 2015" đặt ra các chỉ tiêu để phấn đấu như: Trên 70% gia đình được công nhận "Gia đình Văn hóa"; trên 60% xóm, làng, bản được công nhận và giữ vững danh hiệu đạt chuẩn văn hóa liên tục từ 5 năm trở lên; 55% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo tiêu chí mới; 10/21 xã, thị trấn đạt tiêu chí "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"; 10/21 xã, thị trấn đạt tiêu chí có Trung tâm VH-TT đạt chuẩn quốc gia; 100% xóm, làng, bản, khối có Nhà Văn hóa - Khu thể thao; trong đó có 50% đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTT&DL; trên 90% xóm, bản, làng, khối văn hóa vận động được nhân dân đóng góp xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội ở cộng đồng; trên 85% hộ gia đình thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 100% xóm, bản, làng, khối xây dựng, bổ sung hàng năm và thực hiện hiệu quả quy ước cộng đồng, quy chế dân chủ cơ sở; 80% xóm, làng, bản, khối duy trì được phong trào sinh hoạt câu lạc bộ, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng;  80% xóm, làng, bản, khối có tổ vệ sinh, thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải về nơi quy định; xây dựng mới và tổ chức hoạt động hiệu quả 1 câu lạc bộ dân ca, dân nhạc, dân vũ dân tộc Thái, Thổ cấp huyện, 2 bản văn hóa thuần Thái, 2 bản văn hóa thuần Thổ...

Để thực hiện, Quỳ Hợp đã đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; bảo tồn, khai thác và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể thao; tích cực huy động các nguồn lực để củng cố, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thiết chế VHTT&TT từ huyện đến cơ sở đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục thực hiện tốt việc đưa các chương trình, hoạt động văn hóa chuyên nghiệp phục vụ đồng bào miền núi, đặc biệt đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa....

Dù vậy, theo ông Nguyễn Tiến Cảnh - Trưởng phòng Văn hóa huyện, đang có những trở ngại cho Quỳ Hợp trong triển khai thực hiện đề án. Đó là, Bộ VHTT&DL, UBND tỉnh và Sở VHTT&DL chưa có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng huyện điểm văn hóa miền núi giai đoạn 3; khó khăn trong huy động nguồn lực để hoàn thiện hệ thống thiết chế VHTT&TT... Ông Cảnh cho hay: “Lẽ ra, sau khi Quỳ Hợp tổng kết đánh giá việc thực hiện của giai đoạn 2 thì cấp trên phải có văn bản hướng dẫn chỉ đạo việc thực hiện giai đoạn 3 tuần tự ra sao. Cần cụ thể hóa giai đoạn 3 làm những gì, tiêu chí hoàn thành giai đoạn 3 ra sao và cần phải phân khai rõ những cái gì huyện chủ động làm, những cái gì  Bộ VHTT&DL, UBND tỉnh và Sở VHTT&DL sẽ hướng dẫn, giúp đỡ...".

Dự toán kinh phí thực hiện đề án giai đoạn 3 dự kiến là 50 tỷ đồng. Trong đó, 10 tỷ đồng cho phần thiết chế VHTT&TT và các công trình văn hóa cấp huyện; 15 tỷ đồng cho thiết chế VHTT&TT cấp xã (gồm: nhà văn hóa, sân vận động, trạm truyền thanh, thư viện, cụm cổ động chính trị, trang thiết bị chuyên dùng); 25 tỷ đồng cho thiết chế VHTT&TT cấp xóm (gồm nhà văn hóa, sân thể thao, phòng đọc, bảng tin, trang thiết bị chuyên dùng).

Trong đó, đề nghị Trung ương, tỉnh hỗ trợ thông qua các chương trình, dự án 50%; ngân sách huyện, xã 15%; thu hút nguồn tài trợ 5% và nhân dân đóng góp 30%. Theo đó, HĐND huyện đã ban hành các nghị quyết chuyên đề đẩy mạnh thực hiện đề án huyện điểm văn hóa giai đoạn 3 và kế hoạch phân bổ ngân sách để đầu tư kinh phí thực hiện; kế hoạch huy động sức dân và kêu gọi các nguồn tài trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã được tính đến. Riêng đối với nguồn hỗ trợ từ Trung ương và tỉnh, thì huyện đang lên kế hoạch như vậy, cho đến nay, sau hơn một năm thực hiện giai đoạn 3 nhưng vẫn chưa biết có nguồn hay không?

Khi được hỏi về việc thực hiện giai đoạn 3 huyện điểm văn hóa, Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp, ông Cao Thanh Long cũng chung nỗi niềm với những cán bộ của mình: “Qua 10 năm triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện điểm văn hoá miền núi và dân tộc thiểu số, thu được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Bởi thấy được giá trị to lớn của việc xây dựng huyện điểm văn hoá miền núi và dân tộc thiểu số, nên Quỳ Hợp quyết tâm thực hiện giai đoạn 3. Tuy nhiên, để có được kết quả tốt, bên cạnh những nỗ lực nội tại, Quỳ Hợp rất mong có được sự hướng dẫn, chỉ đạo sát sao và quan tâm hỗ trợ của Bộ VHTT&DL, của tỉnh...”.


Nhật Lân