Quỳ Hợp: Thu ngân sách vượt kế hoạch gần 200%

(Baonghean.vn) - Năm 2011, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Quỳ Hợp đạt 140.000 triệu đồng, đạt 198% kế hoạch tỉnh giao, bằng 206% năm 2010. Chi ngân sách huyện 329.550 triệu đồng (đạt 102,5% kế hoạch), đảm bảo tiết kiệm, kịp thời, đúng quy định, góp phần kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.
Năm 2012, huyện Quỳ Hợp phấn đấu thu ngân sách vượt kế hoạch (tỉnh giao 173.990 triệu đồng).


Đình Thuận