Quỳ Hợp: Tôn vinh 39 điển hình nông dân tiên tiến

(Baonghean.vn) - Sáng 18/3, Hội Nông dân Quỳ Hợp tổ chức hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến và phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nhị- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và 39 đại biểu nông dân tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực và trong phong trào nông dân tham gia xây dựng Nông thôn mới.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Bùi Huyền
 
Trong 5 năm qua, Hội Nông dân huyện Quỳ Hợp luôn đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương Hội phát động, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện nhà. Đến nay toàn huyện có 2.480 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp, chiếm 10,2% so với hộ hội viên nông dân; trong đó có 40 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi cấp TW, 156 hộ đạt cấp tỉnh, 297 hộ đạt cấp huyện, 1.987 hộ đạt cấp cơ sở.
 
Thực hiện phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, trong 5 năm qua hội viên, nông dân đã góp công, góp kinh phí, hiến đất, cây cối hoa màu phục vụ xây dựng giao thông nông thôn, các công trình hạ tầng cơ sở phục vụ dân sinh với tổng giá trị 152,860 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện còn đẩy mạnh vận động nông dân dồn điền đổi thửa và khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn trong nông nghiệp. Toàn huyện đã thực hiện chuyển đổi được 124,37 ha, đào đắp 35.313 m3 đất làm giao thông thủy lợi nội đồng, giảm số thửa bình quân trước chuyển đổi 3-5 thửa/hộ xuống còn 1-2 thửa/hộ.
 
Hội nghị đã trao giấy khen của Hội Nông dân huyện cho 8 cá nhân và 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và phong trào xây dựng nông thôn mới, bầu 4 đại biểu tiêu biểu dự Hội nghị điển hình nông dân tiên tiến tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 – 2015.
 
Hoàng Minh