Quyết tâm "về đích" nông thôn mới kiểu mẫu

(Baonghean) - Nhiệm kỳ 2010 - 2015, xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu) đã phấn đấu đạt được kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Về đích nông thôn mới năm 2014 và được chọn xây dựng trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu toàn tỉnh vào năm 2020, là vinh dự và động lực lớn để địa phương nêu cao quyết tâm mới trong nhiệm kỳ 2015 - 2020...
 
 
Đoàn viên, thanh niên xã Quỳnh Đôi trồng cây xanh dọc đường giao thông nội đồng.
 
Hình ảnh quê hương Quỳnh Đôi hôm nay có nhiều đổi thay vượt bậc về diện mạo nông thôn mới, khí thế phát triển đang lên trong mọi lĩnh vực lao động và đời sống... chính là có sự tạo đà của gần một nhiệm kỳ 2010 – 2015  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nỗ lực phấn đấu cùng  sự quan tâm, hỗ trợ có hiệu quả của các cấp, các ngành và con em quê hương. 
 
Huy động được sự chung sức, đồng lòng đầy ý nghĩa để xây dựng quê hương, phải nói tới vai trò lãnh đạo của Đảng bộ địa phương. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Đôi lần thứ XXVIII (nhiệm kỳ 2010 - 2015) trong bối cảnh khó khăn chung: ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, lao động thiếu việc làm, hàng hóa nông sản khó tiêu thụ; thiên tai, dịch bệnh xẩy ra thường xuyên... nhưng Đảng bộ xã  đã kịp thời nắm bắt các thời cơ, vượt qua khó khăn lãnh đạo nhân dân phát huy truyền thống học tập, lao động, sáng tạo trong cơ chế mới... thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Về phát triển kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 16,4% (theo cách tính cũ), tăng 2,4% so với chỉ tiêu đại hội; tổng giá trị sản xuất đến năm 2015 ước đạt 120,776 tỷ đồng, tăng 35,6%  so với chỉ tiêu; thu nhập bình quân đầu người đạt 28,126 triệu đồng/năm, tăng 17,2% so với chỉ tiêu; thực hiện thành công chuyển đổi đất, chỉnh trang đồng ruộng...
 
Về văn hóa - xã hội, đặc biệt trong giáo dục đã duy trì tốt các phong trào, tạo chất lượng giáo dục toàn diện đứng tốp đầu của huyện; các chỉ số về thông tin, văn hóa cơ sở đều thể hiện chuyến biến khả quan, khôi phục thành công Lễ Kỳ phúc, đón nhận thêm 2 di tích lịch sử - văn hóa;  vệ sinh môi trường được cải thiện, duy trì thường xuyên hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao...; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, địa phương đã phát huy tốt nội lực, hoàn thành các công trình an sinh xã hội, nâng cấp các di tích lịch sử - văn hóa, phát triển mạnh hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi ... với tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới 207,7 tỷ đồng...
 
Xuyên suốt quá trình phấn đấu của địa phương, Đảng ủy đã kịp thời xây dựng chương trình toàn nhiệm kỳ, xây dựng chương trình trọng tâm, các chương trình thực hiện nghị quyết của cấp trên, ban hành các nghị quyết chuyên đề; phân công từng đồng chí trong cấp ủy phụ trách các chương trình, kế hoạch của cấp ủy, có lộ trình và thời gian cụ thể,  khi hoàn thành có sơ kết, tổng kết; xây dựng và bổ sung quy chế hoạt động của cấp ủy, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong  sinh hoạt Đảng, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời các ý kiến của đảng viên và nhân dân... Và điều quan trọng nhất là phát huy tốt dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong hoạt động của chính quyền và các đoàn thể; khẳng định vai trò, hiệu quả, uy tín hoạt động của tổ chức đảng bằng 3 năm liền đảng bộ đạt TSVM tiêu biểu. Phần lớn đảng viên trong đảng bộ đã phát huy được tính tiên phong, gương mẫu, chấp hành tốt Điều lệ Đảng, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào, nhiều đảng viên đã gương mẫu, đi đầu trong lĩnh vực phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt quy ước của địa phương.
 
Từ triển khai thực hiện nghị quyết các cấp, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, Đảng ủy xã Quỳnh Đôi cũng rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của nhiệm kỳ qua: Một là, nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới  phương pháp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền;  thực hiện tốt các nguyên tắc và quy định của Đảng, Nhà nước, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu. Hai là, tăng cường đoàn kết, phát huy truyền thống văn hóa, tự lực, tự cường của địa phương;  nâng cao hiệu quả hoạt động của khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Ba là, thực hành dân chủ rộng rãi, công khai, minh bạch các hoạt động của cấp ủy, chính quyền; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ để  thu hút đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng hạ tầng nông thôn...
 
Làm đường giao thông nông thôn ở xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu).
 
Những kết quả đạt được trong giai đoạn 2011 - 2015, được xác định là nguồn lực để Đảng bộ và nhân dân xã Quỳnh Đôi tiếp tục vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ  giai đoạn 2016-2020. Thời cơ, và cũng là thách thức cơ bản được xác định rõ hơn, khi Quỳnh Đôi là 1 trong  2 xã của toàn tỉnh (cùng xã Kim Liên – Nam Đàn) được chọn làm điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2015 - 2020. Để “cán đích” mục tiêu ấy trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã đề ra phương hướng: Tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực; đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Về các chỉ tiêu cơ bản, phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân trong nhiệm kỳ  2015 – 2020 là 11-12% (theo cách tính mới); tổng giá trị sản xuất từ 185 - 186 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,7%; giữ vững danh hiệu Xã Văn hóa...
 
Đảng bộ cũng đưa ra các mục tiêu, phần việc cụ thể để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đó là tiếp tục phát huy tốt nội lực; kiên cố hóa, hoàn chỉnh các tuyến mương tiêu trong khu dân cư; nắn chỉnh các tuyến đường thôn; xây dựng  mới  nhà làm việc ban công an xã, phòng trực dân quân; thực hiện quy hoạch khu trung tâm, nâng cấp hồ bơi, sân vận động, xây nhà tập đa năng, nhà ăn bán trú Trường Hồ Tùng Mậu; tường bao khu tiểu học; Tiếp tục thu hút đầu tư thực hiện dự án  kênh tiêu Cù Chính Lan, kênh, mương nội đồng, đổ bê tông các tuyến đường chính ra đồng, cứng hóa  bờ  trục nội đồng. Đồng thời quy hoạch kêu gọi đầu tư xây dựng khu văn miếu làng (nhà Thánh cũ); xây mới chùa Đồng Tương; xây dựng  khu  công viên  thể  thao vùng  họ Dương; xây dựng bãi  tập kết rác thải; quy hoạch nâng cấp nghĩa trang nhân dân; Tiến hành trồng cây xanh ở các tuyến đường, khu trung tâm, vườn gia đình; duy trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng... Dự kiến kinh phí xây dựng trong nhiệm kỳ từ 70 đến 80 tỷ đồng, trong đó huy động nội lực 20 - 30%... 
 
Chừng ấy mục tiêu, công việc để đạt được diện mạo, tầm thế của một địa phương nông thôn mới kiểu mẫu, sẽ là một chặng huy động cao độ mọi nguồn lực thực hiện, để ngoài việc “cán đích” vào năm 2020, còn phải tạo được sự bền vững cho mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, nên đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân xã Quỳnh Đôi thể hiện sự tập trung cao ý chí, nguyện vọng, sức mạnh nội lực; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khắc phục khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 -  2020 đề ra.
 
 
Hoàng Vĩnh