Quỳnh Liên thu hoạch gần 2.500 tấn quả su su

(Baonghean) - Vụ đông xuân năm nay, bà con nông dân xã Quỳnh Liên (Quỳnh Lưu) đã gieo trồng trên 100 ha su su. Hiện đang là thời điểm chính vụ, mỗi ngày xã Quỳnh Liên cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh trên 100 tấn su su thông qua 18 đại lý thu mua tại địa phương.

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, cả xã Quỳnh Liên đã thu hoạch được gần 2.500 tấn quả, đạt giá trị 11 tỷ đồng. Uớc tính từ nay đến cuối vụ, cả xã sẽ thu hoạch khoảng 1 nghìn tấn quả, cho giá trị khoảng 5 tỷ đồng. Đây thực sự là cây trồng thoát nghèo cho bà con vùng biển xã Quỳnh Liên.


Như Thủy