Quỳnh Lưu: 32/34 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra trong năm 2015

(Baonghean.vn) - Sáng 29/12, dưới sự chỉ trì của đồng chí Lê Đức Cường- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư huyện ủy, chủ trì hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 do huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức.

Năm 2015, mặc dù  gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và đoàn thể các cấp, kinh tế - xã hội Quỳnh Lưu tiếp tục phát triển với 32/34 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất đạt 8.110 tỷ đồng, tăng 7,36% so với năm 2014. Nguồn vốn huy động đạt 2.100 tỷ đồng, trong đó huy động trên địa bàn đạt 1.410 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị.

Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo, nhân dân đồng thuận và tích cực hưởng ứng. Tổng nguồn lực huy động thưc hiện xây dựng nông thôn mới đạt trên 818 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp và tự đầu tư 366 tỷ đồng. Đến nay, có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 14,4 tiêu chí, tăng 1,3 tiêu chí so với năm 2014.

Về kết quả 8 năm thực hiện nghị quyết 02 của ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV “ về tăng cường lãnh đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từ nay đến năm 2010 và những năm tiếp theo”, hội đồng tiếp dân huyên tiếp gần 2.200 lượt công dân đến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo với 1.260 vụ việc, đã giải quyết 1.238 vụ việc, đạt tỷ lệ 98%.

Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo UBND huyện tiếp nhận được 963 đơn. Hội đồng tiếp dân các xã, thị trấn đã tiếp trên 2.930 lượt với 2.352 vụ việc công dân đến phản ánh, tố cáo. Thông qua giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phát hiện sai phạm trên 2,9 tỷ đồng, đã thu hồi trên 2 tỷ và trên 4.000m2 đất về nhà nước quản lý.

Cũng trong 8 năm qua, cấp ủy huyện đã kiểm tra được 314 đảng viên, 228 tổ chức Đảng; giám sát 66 đảng viên và 71 tổ chức Đảng; Ủy ban kiểm tra huyện ủy kiểm tra được 254 tổ chức Đảng, giám sát được 66 tổ chức đảng và 56 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 15 đảng viên và 2 tổ chức đảng.

Trao giấy khen cho các tổ chức đảng, đảng viên đạt các danh hiệu

Dịp này, BTV huyện ủy trao giấy khen cho 13 đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt TSVM; 15 đảng viên xuất sắc tiêu biểu và 6 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn TSVM 5 năm liền từ 2011 – 2015; 7 tập thể, 8 cá nhân thực hiện tốt NQ 02.

Bích Thuận