Quỳnh Lưu: 33/34 chỉ tiêu năm 2015 đạt và vượt kế hoạch

(Baonghean.vn) - Sáng 26/11/2015, BTV huyện ủy Quỳnh Lưu đã họp phiên thường kỳ tháng 11 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015.

Trong năm 2015, huyện Quỳnh Lưu đã đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội – an ninh – quốc phòng, xây dựng đảng theo kế hoạch đề ra, có 33/34 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Đồng chí Lê Đức Cường, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Đặc biệt, có những chỉ tiêu khó nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền nên đã đạt và vượt như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,43%; bình quân thu nhập đầu người đạt 26,5 triệu đồng/năm. Trong năm, huyện có 7 xã đã về đích xây dựng NTM và 1 xã đang xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu. Về tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu ổn định, đồng thuận và tin tưởng vào các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhân dân hưởng ứng chương trình chung tay xây dựng NTM, tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Đây là những điều kiện thuận lợi để huyện Quỳnh Lưu sẽ vượt xa hơn các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2016./.

Hồ Ngọc Quang