Quỳnh Lưu: Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

(Baonghean.vn) - Sáng 31/8, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khoá VII, năm 2013.

Tham gia lớp tập huấn có 77 học viên là các đoàn viên, thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ đợt 2 năm 2013 của 37 xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và Thị xã Hoàng Mai. Sau 6 ngày học tập, các học viên đã được trang  bị những nội dung cơ bản về các vấn đề: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phương hướng rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên ĐCSVN.Biểu dương, tặng quà 4 học viên xuất sắc.

Qua kiểm tra đánh giá xếp loại có 71/77 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó có 4 học viên đạt loại giỏi, (tỷ lệ 5,2%); 35 học viên đạt loại khá (tỷ lệ 45,4%) và 32 học viên đạt loại trung bình (tỷ lệ 41,6%). Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Lưu biểu dương, tặng quà 4 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện./.


Thanh Toàn - Đài Quỳnh Lưu