Quỳnh Lưu: Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

(Baonghean.vn) - Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân, trong 5 ngày từ ngày 3 đến 7/5, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và Ban Thường vụ Liên đoàn lao động huyện Quỳnh Lưu phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 270 cán bộ là ủy viên BCH công đoàn cơ quan các xã, thị trấn và Chủ tịch Công đoàn các trường mầm non, tiểu học, THCS trong huyện.
 
Chương trình gồm 6 chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, bao gồm 3 chuyên đề về lý luận chính trị và 3 chuyên đề về nghiệp vụ công tác Công đoàn. Các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về Công đoàn Việt Nam. Trên cơ sở nắm chắc những nghiệp vụ cơ bản về công tác Công đoàn ở cơ sở, biết tổ chức các hoạt động của Công đoàn, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.


 
                         Khen thưởng học viên đạt kết quả tốt.

Kết thúc khóa học, các học viên đã làm bài kiểm tra nhận thức. Kết quả 100% được công nhận hoàn thành chương trình, trong đó 46 học viên đạt loại giỏi.


Lê Ngọc Lưu - Quỳnh Lưu