Quỳnh Lưu bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho gần 500 cán bộ cơ sở

(Baonghean.vn) - Trong các ngày từ 27 đến 30/8, TT Bồi dưỡng Chính trị và Ban TV Hội Cựu chiến binh huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức tập huấn lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 122 cán bộ Hội CCB 43 xã, thị trấn trong huyện.
 
Các học viên được nghe 6 chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, bao gồm 3 chuyên đề về lý luận chính trị và 3 chuyên đề về nghiệp vụ công tác Hội CCB.  Trên cơ sở nắm chắc những nghiệp vụ cơ bản về công tác Hội CCB ở cơ sở để tổ chức các hoạt động của Hội CCB, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.Trao phần thưởng và giấy chứng nhận cho các học viên đạt loại giỏi

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó 25 học viên đạt loại giỏi, 68 học viên đạt loại khá. 
 
Đến nay, huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 480 cán bộ MTTQ và các đoàn thể Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh cơ sở. Theo kế hoạch, trong tháng 9/2012, huyện sẽ tiếp tục mở các lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn và Hội Nông dân cơ sở.


Lê Ngọc Lưu